Παρέμβαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρου Καλαφάτη, στη Βουλή

kalafatis_vouli

kalafatis_edrana

Παρέμβαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρου Καλαφάτη, στη Βουλή

Καλαφάτης: “Εθνική, ιστορική και κοινωνική η σημασία της καθιέρωσης της  6ης Απριλίου ως Ημέρας Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού”.

“Ως Υφυπουργός Εσωτερικών υπεύθυνος για τη Μακεδονία και τη Θράκη εκφράζω την χαρά, την τιμή και τη συγκίνησή μου γιατί δια του παρόντος νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών θεσπίζεται η καθιέρωση της 6ης Απριλίου ως Ημέρας Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού. Επισημαίνω την πολύ μεγάλη εθνική, ιστορική και κοινωνική σημασία της ρύθμισης αυτής. Γιατί η καθιέρωση της 6ης Απριλίου ως Ημέρας Μνήμης του Θρακικού Ελληνισμού συμβάλλει αφενός στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και αφετέρου στη διεθνοποίηση ενός ιστορικά επιβεβαιωμένου γεγονότος: Της συστηματικής εξόντωσης των Ελλήνων της Θράκης -και ιδίως της Ανατολικής Ρωμυλίας- η οποία προετοίμασε τις πρακτικές και πολιτικές που υιοθετήθηκαν και εφαρμόσθηκαν κατά του Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού. Επιτέλους, αποδίδεται η οφειλόμενη τιμή και επιτελείται το χρέος απέναντι στους πολύπαθους Θρακιώτες μας. Και αυτό γίνεται πράξη απ΄αυτή την Κυβέρνηση, από την Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και είμαστε πολύ περήφανοι γι΄αυτό”, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019_788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019_1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».

Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ο κ. Καλαφάτης επισήμανε: “Όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα και ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, αυτό που ουσιαστικά επιτελείται είναι να μπει τάξη, να γίνει ένα νοικοκύρεμα σε θέματα της Διοικήσεως και ιδιαίτερα της Αυτοδιοικήσεως. Όσοι γνωρίζουν καλά τα θέματα Αυτοδιοίκησης -και έχω προσωπική εμπειρία καθ΄ότι επί δέκα χρόνια έχω διατελέσει ως μέλος Δημοτικού Συμβουλίου- διαπιστώνουν ότι αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία τρία χρόνια συστηματικά, μεθοδικά, στοχευμένα και αποτελεσματικά είναι να «ξυπνά» σιγά-σιγά η Τοπική Αυτοδιοίκηση από μια σχεδόν απόλυτη παραλυσία στην οποία είχε υποπέσει κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που συμβαίνει τώρα με αυτό το νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι ακόμα μια αναζωογονητική ένεση, ώστε να μπορέσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά να λειτουργήσουμε έναν τέτοιο σημαντικό θεσμό που είναι πυλώνας εύρυθμης λειτουργίας ολόκληρης της χώρας. Και βεβαίως είμαστε περήφανοι και γι΄αυτό και αυτό οφείλεται στην Κυβέρνηση, στον Υπουργό τον κ. Μάκη Βορίδη, σε όλους όσοι συνετέλεσαν στην διάρθρωση αυτού του πολύ σημαντικού νομοσχεδίου”.

Προηγούμενο άρθροΣημεία της συνέντευξης του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) κ. Σταύρου Καλαφάτη στο OPEN και τους δημοσιογράφους Άκη Παυλόπουλο και Ευλαμπία Ρέβη
Επόμενο άρθροΈγκριση του υπ’ αρ. 3/2022 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων και ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης του Τμήματος 2 του ανοιχτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε με την με αριθ. 1562/07-04-2022 (22PROC010350689 2022-04-07) διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και υλοποίησης του έργου “Εναλλακτική Τουριστική Εμπειρία (Alternative Touristic Experience)”, με ακρωνύμιο ALTER TRIP το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, INTERREG IPA CBC Programme» (Α.Π.: 3404/07-07-2022).