Πρόσκληση Εκπροσώπων Οργανώσεων, Συνεταιρισμών, Παραγωγών για συμμετοχή σε Διεθνές Φεστιβάλ στη Μολδαβία στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο “LOC FOOD”

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση Εκπροσώπων Οργανώσεων, Συνεταιρισμών, Παραγωγών για συμμετοχή σε Διεθνές Φεστιβάλ στη Μολδαβία στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο “LOC FOOD”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

INVITATION_FESTIVAL_MOLDOVA