Δημοσίευση στο ΦΕΚ αρ. 56/22-10-2021 τ. ΑΣΕΠ προκήρυξης πλήρωσης μίας ( 1 ) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών ( 3 ) ετών

ypes press002
ypes press002

«Δημοσίευση στο ΦΕΚ αρ. 56/22-10-2021 τ. ΑΣΕΠ  προκήρυξης πλήρωσης μίας ( 1 ) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών ( 3 ) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών ( Τομέας Μακεδονίας – Θράκης ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 ( Α΄6) ,όπως ισχύει».