Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση : Επίδειξη σε δημόσια κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings”, BENEFIT (Α.Π.: 3020/13-07-2021).

ypes press002
ypes press002

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση : Επίδειξη σε δημόσια κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings”, BENEFIT (Α.Π.: 3020/13-07-2021).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ BENEFIT

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ – BENEFIT

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ – BENEFIT

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ – BENEFIT

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΑ ΥΜΑΘ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΕΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ XML ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Προηγούμενο άρθροΣυνέντευξη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στην ιστοσελίδα “Ethnos.gr” και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Κοκκαλιάρη
Επόμενο άρθροΕπίσκεψη Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς