Απάντηση σε ερώτημα για τη διακήρυξη της μελέτης του Έργου BENEFIT: «Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Διοικητηρίου» (Α.Π.: 3303/27-07-2021)

ypes press002
ypes press002

Απάντηση σε ερώτημα για τη διακήρυξη της μελέτης του Έργου BENEFIT: «Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Διοικητηρίου» (Α.Π.: 3303/27-07-2021).
ΑΡΧΕΙΟ_PDF