Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών άμεσης παράδοσης και παραλαβής από και προς την έδρα της υπηρεσίας (courier) για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και την εξυπηρέτηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου, για το υπόλοιπο του έτους 2021 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022.

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών άμεσης παράδοσης και παραλαβής από και προς την έδρα της υπηρεσίας (courier) για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και την εξυπηρέτηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου, για το υπόλοιπο του έτους 2021 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022 (pdf)