Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης (Α.Π.: 1679/21-04-2021).

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης που αφορά στην συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης (Α.Π.: 1679/21-04-2021).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PDF