Άρχισε η διαδικασία καταβολής ενισχύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

ypes press002
ypes press002

Θεσσαλονίκη, 8 Μαρτίου 2021

Άρχισε η διαδικασία καταβολής ενισχύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) ανακοινώνεται ότι άρχισε η διαδικασία καταβολών των ενισχύσεων των Ν. 3908/2011 και Ν. 4399/2016 στους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα πληρωμής και έχει εγκριθεί αυτό από την υπηρεσία.

«Σκοπός μας είναι, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης «η έμπρακτη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός, με την απόφασή του, επιτάχυνε τις διαδικασίες για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας προσπάθεια στην οποία είμαστε αρωγοί».

Η έναρξη της διαδικασίας έγινε κατόπιν των σχετικών διοικητικών πράξεων του Υπουργείου Ανάπτυξης «Κατανομή χρηματοδότησης 18.013.907,44€ στα έργα με κωδικό 2020ΣΕ02420000 & 2020ΣΕ02420001 της ΣΑΕ 024/2 του ΠΔΕ 2021» (ΑΔΑ: Ω07Ο46ΜΤΛΡ-ΝΜΧ) και «Κατανομή χρηματοδότησης 27.987.819,10€ στα έργα με κωδικό 1999ΣΕ02400000, 2005ΣΕ02400000, 2012ΣΕ02400000 & 2019ΣΕ02400000 της ΣΑΕ 024 του ΠΔΕ 2021» (ΑΔΑ: ΩΥΨΙ46ΜΤΛΡ-2ΓΥ.).

Επίσης, δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι προσωρινοί πίνακες Γενικής Επιχειρηματικότητας (3η Προκήρυξη) του Ν. 4399/2016 αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης). Δείτε τους πίνακες στον εξής Διαδικτυακό Σύνδεσμο: https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/n4399_pp_katataxis_die_MAKEDONIAS_050321.pdf

Μετά την απόφαση κατανομής στους αρμόδιους φορείς των ποσών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, του έτους 2019 (α’ κύκλος) που  υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΕΣ (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης): κατανεμήθηκαν 116.250.000 € ως επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Προηγούμενο άρθροΣυγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μακεδονίας και Θράκης» εφεξής έργο, με ενάριθμο 2018ΣΕ03900005 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), με διακριτικό τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ» (3η πρόσκληση).
Επόμενο άρθροΣυνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη με τον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη