Διαδικτυακή κοπή πίτας του προσωπικού του Υπουργείου

ypes press002
ypes press002

Θεσσαλονίκη,  1 Φεβρουαρίου 2021

Διαδικτυακή κοπή πίτας του προσωπικού του Υπουργείου

Το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου, ο καθένας στον τομέα του και από τη θέση ευθύνης του, αποτελείτε την κινητήριο δύναμη στην υλοποίηση κοινών στόχων για το παρόν και το μέλλον της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στη διαδικτυακή κοπή πίτας του προσωπικού του Υπουργείου.