Έγκριση του υπ’ αρ. 1/2020 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη με αριθ. 4721/1-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007442518 2020-10-08) διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων και της παραδοσιακής Διατροφής -Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food και ακρωνύμιο: LOC FOOD» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας-Black Sea Basin 2014-2020 (Α.Π.: 4922/24-11-2020).

ypes press002
ypes press002

Έγκριση του υπ’ αρ. 1/2020 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη
με αριθ. 4721/1-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007442518 2020-10-08) διακήρυξη για την
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης,
διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Τοπική
Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των Αγροτικών Προϊόντων
και της παραδοσιακής Διατροφής -Local Development and Cross Border
Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food και
ακρωνύμιο: LOC FOOD» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας-Black Sea Basin 2014-2020 (Α.Π.: 4922/24-11-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ_PDF

Προηγούμενο άρθροΧαιρετισμός Θ. Καράογλου στην συνεδριακή διαδικασία της ΚΕΔΕ δια την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας(03-12-2020)
Επόμενο άρθρο03-12-2020 Συνέντευξη του κ. Θεόδωρου Καράογλου, στο Πρακτορείο Fm 104,9 και την εκπομπή “Με άλλον αέρα”