Παράταση υλοποίησης δράσεων των έργων, του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ, του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης με διακριτικούς τίτλους: “ΣΤΗΡΙΖΩ”, “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ” και “ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” (Α.Π.: 4852/14-10-2020).

ypes press002
ypes press002

Παράταση υλοποίησης δράσεων των έργων, του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ, του
Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης με διακριτικούς τίτλους:
“ΣΤΗΡΙΖΩ”, “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ” και “ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” (Α.Π.: 4852/14-10-2020).

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ_PDF