ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια – Building ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings” Εκτιμώμενης αξίας 24.586,14 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %, 5.900,67€) (Α.Π.: 4836/07-10-2020).

ypes press002
ypes press002

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι συνοπτικό διαγωνισμό

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης

του έργου Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια – Building ENergy

EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings”

Εκτιμώμενης αξίας 24.586,14 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %, 5.900,67€)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

(Α.Π.: 4836/07-10-2020)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (PDF)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ BENEFIT 7oς 2020 (PDF)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ BENEFIT 7ος 2020 (PDF)

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ BENEFIT 7ος 2020 (PDF)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (PDF)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PDF)

ΠΕΑ ΥΜΑΘ (PDF)

Προηγούμενο άρθροΑυτοψία του κ. Θ. Καράογλου στο Μητροπολιτικό Πάρκο “Παύλου Μελά”: “Η Δυτική Θεσσαλονίκη βγαίνει στο προσκήνιο”
Επόμενο άρθρο16-10-2020 Συνέντευξη του κ. Θεόδωρου Καράογλου, στην Atlas Τηλεόραση και την εκπομπή “Αναλύσεις”