Θ. Καράογλου στο 2ο Balkan Forum: “Τα Βαλκάνια μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα αρμονικής συμβίωσης, ισότιμης και ισόρροπης ανάπτυξης”

ypes press002
ypes press002

Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΣΤΟ 2o BALKAN FORUM: “ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

Την πεποίθηση πως τα Βαλκάνια μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα αρμονικής συμβίωσης, ισότιμης και ισόρροπης ανάπτυξης εξέφρασε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, κηρύσσοντας το τέλος των εργασιών του 2ου Balkan Forum που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το Συνεδριακό Κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης”.

Ο κ. Καράογλου ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τις εύστοχες τοποθετήσεις, τη μαζική συμμετοχή και την ειλικρινή συνεργασία, σημειώνοντας πως οι εργασίες του συνεδρίου βοηθούν τη Βαλκανική χερσόνησο να κάνει ένα ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός, αποτελώντας αφετηρία για την ανάπτυξη σχέσεων αλληλοβοήθειας.

Συνοψίζοντας τις τοποθετήσεις που ακούστηκαν στις πέντε θεματικές ενότητες, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) επισήμανε ότι το πολιτικό συμπέρασμα είναι πως το μέλλον της ευρύτερης περιοχής βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Με όχημα το διάλογο”, είπε, “θέσαμε ως προτεραιότητα να ενισχύσουμε την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη φιλία και την ευημερία.  Έχουμε αυξημένη ευθύνη για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας στην περιοχή. Η διεύρυνση της ευρωπαϊκής οικογένειας είναι ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο το οποίο θα επιτρέψει να ξεπεραστούν οι διαιρέσεις του παρελθόντος. Είναι η δική μας συνεισφορά στην εμπέδωση μιας μακρόπνοης αναπτυξιακής προοπτικής και συνάμα μια γεωστρατηγική επένδυση για μια σταθερή, ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη”.

“Είναι”, συνέχισε, “ένα πολύτιμο εργαλείο για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους Δικαίου, και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερη δύναμη και πολύ περισσότερη αισιοδοξία. Και φυσικά ανάπτυξη, η οποία μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για τους λαούς μας, μέσω της ενδυνάμωσης της γεωπολιτικής δυναμικής των Βαλκανίων. Δεν προτείνω να ξεθωριάσουν οι αναμνήσεις. Προτείνω να χαράξουμε ένα κοινό μέλλον”.

Σύμφωνα με τον κ. Καράογλου τα Βαλκάνια δεν είναι πια η παραμελημένη “γειτονιά” της Ευρώπης. Με την Ελλάδα να πρωτοστατεί στην όλη προσπάθεια, μπορούν να γίνουν περιοχή ειρήνης και συνεργασίας, προτάσσοντας το όφελος των λαών τους. “Μπορούν να γίνουν η ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, διότι διαθέτουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και ευημερίας. Μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα αρμονικής συμβίωσης, ισότιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, με σεβασμό ο ένας προς τον άλλον”.

“Υπό αυτό το πρίσμα”, συνέχισε την ομιλία του, “μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος και την αποτροπή του φαινομένου του brain drain”.

Αναφορικά με τα συμπεράσματα του Forum που θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθούν και να συμπεριληφθούν στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ξεχωρίζουν οι λέξεις “ενίσχυση” και “συνεργασία”, ενώ δεσπόζει η πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου για τη δημιουργία μόνιμης δομής για τη διαβαλκανική συνεργασία στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, προτείνεται:

-H ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Συνεργασίας Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα και Επιστημονικού Τομέα,

-η ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υποστήριξης των Τεχνολογικών Πάρκων και των καλών πρακτικών επιχειρηματικής καινοτομίας,

-η ενίσχυση των Προγραμμάτων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και κυκλικής οικονομίας,

-η ενίσχυση των Προγραμμάτων RIS, των clusters Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Πόλων Καινοτομίας στη νέα Προγραμματική Περίοδο της Ε.Ε. 2021-2027,

-η ενίσχυση των προγραμμάτων που αφορούν στις βασικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (Πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό Beyond borders) και της Αναπτυξιακής και Γεωπολιτικής Στόχευσης για Ευρωπαϊκή συνεργασία στα Βαλκάνια με: ενίσχυση των διατιθέμενων πόρων για διασυνοριακά και διακρατικά Προγράμματα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως αυτές της Βαλκανικής και Νότιας Ευρώπης,

-η συνέχιση του διακρατικού προγράμματος Balkan Med, όπως ζητούν οι 5 ενδιαφερόμενες χώρες και φορείς της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και της Αυτοδιοίκησης και στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, που κρίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και καλών πρακτικών και προωθεί την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα Βαλκάνια στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της οικονομικής και περιβαλλοντικής διπλωματίας και της πράσινης συμφωνίας και κυκλικής οικονομίας,

-η προώθηση αποκεντρωμένων θεσμών και δομών συνέργειας των τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων με τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας,

-η πρόβλεψη των τομεακών και εδαφικής συνεργασίας Προγραμμάτων για ενίσχυση της δημιουργίας και Ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας,

-η δημιουργία αποκεντρωμένης Επιτελικής Μονάδας ΕΣΠΑ 2021-2027 στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης),

-η συνέχιση της συνεργασίας της Διαχειριστικής Αρχής του Interreg με το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και τους άλλους Κυβερνητικούς και συλλογικούς φορείς των Βαλκανικών χωρών, που λειτουργεί κατά την τελευταία δεκαετία αποτελεσματικά με έδρα τη Θεσσαλονίκη βάσει των Ευρωπαϊκών Αρχών της εγγύτητας και επικουρικότητας προς όφελος της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων,

-η προώθηση μόνιμου θεσμού Βαλκανικού Οργανισμού συνεργασίας των Βαλκανίων με τη συμμετοχή Δημόσιων, Αυτοδιοικητικών, Ιδιωτικών, Κοινωνικών και Παραγωγικών Φορέων των Βαλκανίων,

-καθώς και η πρόταση για τη διοργάνωση του 3ου Balkan Forum τον Μάιο του 2021 με θέμα “Βαλκάνια 2021-2031”, στη διάρκεια του οποίου η συζήτηση μπορεί να περιστραφεί γύρω από την ανάπτυξη δημιουργικών συνεργασιών και διακρατικών δικτυώσεων στα Βαλκάνια, μεταξύ άλλων για την περιβαλλοντική αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το 2ο Balkan Forum πραγματοποιήθηκε τηρώντας αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Στις διήμερες εργασίες του συμμετείχαν 44 ομιλητές από Κυβερνητικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς των Βαλκανίων, εκ των οποίων οι 22 ήταν Έλληνες και 22 από τις άλλες Βαλκανικές χώρες. Επίσης εγγράφηκαν 321 σύνεδροι εκπρόσωποι φορέων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και συμμετείχαν διαδικτυακά στο συνέδριο, ενώ εκατοντάδες άλλοι το παρακολούθησαν live streaming.

Προηγούμενο άρθροΟμιλία κ. Θ. Καράογλου στην έναρξη του 2ου BALKAN FORUM (25-09-2020)
Επόμενο άρθροΟμιλία κ. Θ. Καράογλου στο κλείσιμο των εργασιών του 2ου BALKAN FORUM (26-09-2020)