Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΕΔΑΚ μέσω τηλεδιάσκεψης

ypes press002
ypes press002

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΕΔΑΚ μέσω τηλεδιάσκεψης