Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) επικεφαλής και συνεργαζόμενος εταίρος σε έργα Interreg για τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκ. ευρώ

ypes press002
ypes press002

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑ INTERREG  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1,8 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Επικεφαλής εταίρος στο Πρόγραμμα Interreg “Black Sea Basin Programme 2014-2020” ορίστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στην πρόσφατη ανοιχτή πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος που εδρεύει στη Ρουμανία.

Το έργο ονομάζεται “Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων/LOC-Food” και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 798.927.50 ευρώ.

Η εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 8% και η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε 92%. Η υλοποίηση του έργου αφορά την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και ιδιαίτερα όλες τις επιλέξιμες περιφέρειες της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Βουλγαρίας.

Ως Επικεφαλής εταίρος, το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) αποτελεί τον συντονιστή του έργου, με εταίρους και συνεργάτες το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (πρώην ΑΤΕΙ), το Πανεπιστήμιο “Dunarea de Jos University” της Ρουμανίας, την Αναπτυξιακή  Ένωση “Association of Tourism Development in Moldova” της Μολδαβίας, το Πανεπιστήμιο “Varna University of Management” της Βουλγαρίας και την Ακαδημία “Odessa National Academy of Food Technologies” της Ουκρανίας.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές μέσω ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών που ενσωματώνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις και ενισχύουν την περιφερειακή συνεργασία. Ειδικότερα, το έργο θα στηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση τοπικών παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής, συμβάλλοντας στην οικονομική, πολιτιστική ενίσχυση της αγροτικής κοινότητας, εφαρμόζοντας κοινές στρατηγικές ανάπτυξης.

Στοχεύοντας στον πυρήνα της αγροτικής οικονομίας, που είναι ο γεωργικός τομέας, το έργο αναμένεται να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην τοπική ανάπτυξη. Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από το σχέδιο είναι: Η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνικά ζητήματα, διατήρηση και προώθηση του πολιτισμού, του τουρισμού και της γαστρονομίας.

Οι δράσεις του θα προωθήσουν τις διεθνικές συμπράξεις για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τα σεμινάρια κατάρτισης, τις επιτόπιες επισκέψεις, την ίδρυση ενώσεων παραδοσιακών παραγωγών τροφίμων αλλά κυρίως τη δημιουργία ενός δικτύου της Μαύρης Θάλασσας για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης,  το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) συμμετείχε ως συνεργαζόμενος εταίρος (associated partner) σε πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Η Πρόταση η οποία εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική  Αρχή του Προγράμματος και φέρει  τίτλο Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium” και ακρωνύμιο REDACt, έχει προϋπολογισμό 977.000 ευρώ.

Αφορά στην ταχεία εκτίμηση βλαβών από σεισμούς όσο και καταστροφές γεωτεχνικού χαρακτήρα, με βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένου σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT)  για την εκτίμηση των βλαβών σε πραγματικό χρόνο, προσδίδοντας σε εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες σημαντικές δυνατότητες αποτελεσματικής απόκρισης, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας πολιτών και υποδομών.

Η πρόταση κατατέθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΚΑΚ) του ΟΑΣΠ και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως συμμετέχοντες από ελληνικής πλευράς μαζί με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα από τη Ρουμανία, την Τουρκία και τη Μολδαβία.

Προηγούμενο άρθρο26-09-2019 Συνέντευξη του κ. Θεόδωρου Καράογλου στο Κανάλι Ένα του Πειραιά και την εκπομπή “Προπαντός ψυχραιμία”
Επόμενο άρθροΘ. Καράογλου: Tο Υφυπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) ενισχύει στην πράξη τα Ποιοτικά Παραδοσιακά Προϊόντα και το brand name “Μακεδονία”