Ματαίωση διαδικασίας προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Κυβερνείου

ypes press002
ypes press002

Ματαίωση διαδικασίας προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Κυβερνείου (pdf)