Ευγενική Υπενθύμιση- Εκδήλωση του ΥΜΑΘ “Τομές στην Ιστορία, η Θεσσαλονίκη απο το 1912 στο 1944”

ypes press002
ypes press002