Έγκριση του υπ’ αριθ. 1/17.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών

ypes press002
ypes press002

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Προηγούμενο άρθροΔΤ – Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Επόμενο άρθροΔΤ – Η ΥΜΑΘ Μ. Κόλλια-Τσαρουχά στην Ημερίδα “Η Ορθόδοξη Παράδοση και η Πολιτιστική μας Κληρονομιά”