ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

1484396055
1484396055

Παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, κ. Θεόδωρου Καράογλου, υπογράφηκε σήμερα (Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014) στο Διοικητήριο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, για την ένταξη της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη στη ζώνη αποκλειστικής δραστηριότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, εξαλείφοντας επί της ουσίας τον κίνδυνο λειψυδρίας στην παραπάνω περιοχή.

Οι συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν από κοινού για την καταγραφή, την αξιολόγηση των υποδομών και την προετοιμασία της οικονομικής μελέτης  το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η υλοποίηση του έργου δεν εξαρτάται από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της εταιρείας.

Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η πρώτη θα εισφέρει την τεχνογνωσία της στους τομείς σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης συστημάτων ύδρευσης-αποχέτευσης και ο δεύτερος, αφού συμβάλλει με κάθε τρόπο στη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ ή άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Χαιρετίζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας  ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης χαρακτήρισε «ιστορική τη σημερινή ημέρα» γιατί, όπως είπε, δρομολογείται η οριστική λύση ενός προβλήματος που απασχολούσε την ύδρευση και αποχέτευση της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη του Καλλικρατικού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

«Σήμερα», τόνισε ο κ. Καράογλου, «είναι η αρχή της επίλυσης ενός σημαντικού προβλήματος που έχει ουσιαστική σχέση με την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Χορτιάτη, στέλνοντας παράλληλα ένα ευρύτερο μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Σε πολύ λίγο καιρό οι κάτοικοι του Χορτιάτη θα δουν ότι κάτι αλλάζει. Το δικαιούνται και το έχουν ανάγκη».

Τη χαρά του για την υπογραφή της συμφωνίας εξέφρασε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Νίκος Παπαδάκης, ο οποίος διαβεβαίωσε το Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη, κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, «πως η Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.  θα κάνει ό,τι είναι δυνατό, μέσα από την έτσι και αλλιώς άριστη συνεργασία που έχουμε, για να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο μέχρι τέλους».

«Σήμερα γράφεται ιστορία» σημείωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε στο Διοικητήριο «έχει δημιουργικά βάρη για τα μέρη που συμβάλλονται σε αυτήν την προσπάθεια. Σήμερα απομακρύνεται οριστικά το φάσμα της λειψυδρίας στο Χορτιάτη και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης για την καθοριστική του συμβολή,  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Νίκο Παπαδάκη, τη διοίκηση της ΔΕΥΑΧ, τον Πρόεδρο της ΕΥΑΘ Παγίων κ. Μίλτο Τασούλη καθώς και τον κ. Μιχάλη Βαδράτσικα για τη συμπαράσταση, την καλή συνεννόηση και τη διάθεση να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία».

 Τέλος ο κ. Μίλτος Τασούλης, ως Πρόεδρος της ΕΥΑΘ Παγίων επισήμανε ότι θα σταθεί αρωγός στη συγκεκριμένη προσπάθεια, ενώ ο Πρώην Δήμαρχος Χορτιάτη και νυν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη, κ. Μιχάλης Γεράνης, δήλωσε ότι πάνω από τους αριθμούς και τις μελέτες είναι οι άνθρωποι.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ

ΕΥΑΘ Α.Ε. και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

 

[MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)]

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014

 

ΣΧΕΔΙΟ

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

[Memorandum of Understanding (MoU)]

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την ……….. 2014 μεταξύ

 

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός

Εγνατία 127 Τ.Κ. 54635 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο & Δ/ντα

Σύμβουλο Νίκο Παπαδάκη και

 

Του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη που εδρεύει στο Πανόραμα, οδός Αποστόλου

Σαμανίδη 21 Τ.Κ. 552 36 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.

Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, καλούμενοι όλοι μαζί «συμβαλλόμενοι» και ο καθένας

ατομικά «συμβαλλόμενος»,

λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 

Την υπ’ αριθμ. …/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

 

Την υπ’ αριθμ………. απόφαση του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

 

Το Ν.2937/01 (ΦΕΚ 169 Α’)

Συμφωνούν και συναποδέχονται ανεπιφύλακτα τα παρακάτω:

 

1. Προοίμιο

 

Η περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. όπως αυτή περιγράφεται στις διατάξεις

της παρ. 1 του αρθ. 26 του Ν. 2937/2001, δεν συμπίπτει όσον αφορά τους τομείς

ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010 και τη συνένωση Δήμων σε ένα, υπάρχουν περιοχές

του ιδίου διευρυμένου Δήμου που ανήκουν στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ

Α.Ε. όπως υπάρχουν και περιοχές εκτός αυτής που εξυπηρετούνται από δίκτυα που

λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου ή της τοπικής ΔΕΥΑ.

Πρόθεση της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι να διευρυνθεί η περιοχή δραστηριότητάς της, ώστε

να συμπέσουν οι περιοχές που παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως

επίσης πρόθεση της είναι να ενταχθούν στην περιοχή δραστηριότητας της τα τμήματα

των ως άνω διευρυμένων Δήμων που σήμερα βρίσκονται εκτός αυτής.

Σύμφωνα με το αρθ. 26 του Ν. 2937/2001, είναι δυνατή η επέκταση της

δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. στα γεωγραφικά όρια ενδιαφερόμενου Δήμου.

Η εν λόγω επέκταση γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ ΕΥΑΘ Α.Ε., της

ΕΥΑΘ Παγίων και του Δήμου, η οποία στη συνέχεια εγκρίνεται από αρμόδιους

Υπουργούς. Με τη σύμβαση αυτή ρυθμίζονται θέματα παραχώρησης στην ΕΥΑΘ

Παγίων των δικαιωμάτων του Δήμου επί των χρησιμοποιούμενων για την ύδρευση

υπογείων ή επιφανειακών υδάτινων πόρων και πηγών καθώς θέματα παραχώρησης

κατά κυριότητα στην ΕΥΑΘ Παγίων και για χρήση στην ΕΥΑΘ Α.Ε. των

δικτύων καιεγκαταστάσεων (δεξαμενών, αντλιοστασίων, υδραγωγείων κλπ), που

χρησιμοποιούνται για την ύδρευσης ή και την αποχέτευση.

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη προέκυψε από τη συνένωση των πρώην Δήμων

Πυλαίας, Πανοράματος και Χορτιάτη και είναι μερικά ενταγμένος στην ζώνη

δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ειδικότερα:

Οι πρώην Δήμοι Πυλαίας και Πανοράματος, είναι πλήρως ενταγμένοι στην

περιοχή δραστηριότητας (η ΕΥΑΘ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες τόσο ύδρευσης όσο και

αποχέτευσης).

Όσον αφορά από τον πρώην Δήμο Χορτιάτη, το δημοτικό διαμέρισμα Χορτιάτη είναι

εκτός της περιοχής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. τόσο ως προς την ύδρευση όσο

και την αποχέτευση (η ΕΥΑΘ Α.Ε. με ειδική σύμβαση ενισχύει με νερό το δίκτυο

υδροδότησης), ενώ τα δημοτικά διαμερίσματα Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου και Εξοχής

είναι εντεταγμένα μόνο στην περιοχή αποχετευτικής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ

Α.Ε., πλην όμως η ΕΥΑΘ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες αποχέτευσης μόνο στο δημοτικό

διαμέρισμα Φιλύρου, ενώ τα δίκτυα των δυο άλλων δημοτικών διαμερισμάτων

λειτουργούν με ευθύνη της τοπικής ΔΕΥΑ.

Οι συμβαλλόμενοι, επιθυμούν να συνεργαστούν από κοινού, εντός των ορίων

του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, για την ένταξη της δημοτικής ενότητας

Χορτιάτη, στην ζώνη αποκλειστικής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., εφεξής

καλούμενης “Έργο”, ώστε η ΕΥΑΘ Α.Ε. να παρέχει υπηρεσίες τόσο ύδρευσης όσο

και αποχέτευσης στο σύνολο των περιοχών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Ήδη ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη με την με αριθμ. 722/2013 απόφαση του,

επικαιροποίησε προγενέστερη απόφαση του πρώην Δήμου Χορτιάτη με την οποία

ενέκρινε την πλήρη ένταξη του στην χωρική αρμοδιότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της

ΕΥΑΘ Παγίων.

 

2. Αντικείμενο

 

Αντικείμενο του παρόντος μνημονίου συνεργασίας είναι ο καθορισμός των γενικών

όρων συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με το Έργο.

 

3. Στρατηγικό Σχέδιο

 

Οι συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν από κοινού για την επιτυχή ανάπτυξη του

Έργου. Οι συμβαλλόμενοι θα συντάξουν στρατηγικό σχέδιο όσον αφορά τον

τομέα υδροδότησης από το οποίο θα καθορισθούν οι περαιτέρω δράσεις για την

υλοποίηση του Έργου. Το στρατηγικό σχέδιο θα ανασκοπείται ανάλογα με την

πορεία υλοποίησης του Έργου.

Θα προηγηθεί με μέριμνα του Δήμου:

 

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος υδροδότησης όσον

αφορά τόσο τη λειτουργία του όσο και την εκμετάλλευσή του (γεωτρήσεις,

πηγές, υδραγωγεία, δεξαμενές, δίκτυα, διατιθέμενες ποσότητες νερού, ποιότητα

νερού, αριθμός και τύπος υδρομέτρων, αριθμός καταναλωτών, βλάβες ανά έτος,

τιμολογιακή πολιτική, έσοδα, ανείσπρακτες οφειλές από καταναλωτές, κόστος

ενέργειας κλπ).

• Προβλεπόμενη επέκταση σχεδίου πόλης και μελλοντική πρόβλεψη ζήτησης

νερού.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, το στρατηγικό σχέδιο θα περιλαμβάνει σε

προκαταρκτικό στάδιο τις απαιτούμενες μελέτες των έργων, που ολοκληρώνουν

το σύστημα υδροδότησης του Δήμου. Οι εν λόγω μελέτες μεταξύ των άλλων θα

περιλαμβάνουν και λύσεις για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων

υδροδότησης του Δήμου και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την ένταξη του στο

δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Εφόσον κριθεί σκόπιμο από τους συμβαλλόμενους αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο θα

συνταχθεί και για τον τομέα αποχέτευσης.

 

4. Συνεργασία

 

Σε συνέχεια του στρατηγικού σχεδίου, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

οι συμβαλλόμενοι θα επιλέξουν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο συνεργασίας και

υλοποίησης του έργου στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Στα πλαίσια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πρόκειται να καθοριστούν από

τις επιμέρους συμφωνίες, και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και την εξειδίκευση

κάθε συμβαλλόμενου, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι:

• Η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα εισφέρει την τεχνογνωσία της στους τομείς σχεδιασμού,

μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης συστημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης.

• Ο Δήμος θα συμβάλλει με κάθε τρόπο (τεχνικό, οικονομικό, διοικητικό κλπ) για

τη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου και την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

• Ο Δήμος θα εισφέρει τις υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης που

λειτουργούν στα διοικητικά του όρια.

• Ο Δήμος θα ολοκληρώσει τις μελέτες αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου των

δημοτικών διαμερισμάτων Χορτιάτη, Εξοχής και Ασβεστοχωρίου, καθώς και του

αγωγού μεταφοράς προς το κεντρικό αντλιοστάσιο Πεύκων.

• Ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την χρηματοδότηση των ανωτέρω

έργων από το ΕΣΠΑ ή από άλλους πόρους.

Η υλοποίηση του έργου μπορεί να γίνει:

• Με την σταδιακή ένταξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στην ζώνη

δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.(σύναψη αρχικής συμφωνίας-πλαίσιο)

• Με την οριστική ένταξη του Δήμου στην ζώνη δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

(σύναψη τριμερούς συμφωνίας ένταξης)

• Κάθε άλλο τρόπο συνεργασίας που θα συμφωνηθεί εγγράφως από κοινού.

Για την υλοποίηση του παρόντος μνημονίου οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να έχουν

αμοιβαία πρόσβαση σε μελέτες ή έγγραφα κάθε φύσης (τεχνικά, νομικά, οικονομικά

κλπ) που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου.

Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας (MoU) δεν συνδέει τους συμβαλλόμενους με

άλλον έμμεσο ή άμεσο τρόπο. Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να αποφασίσει να μην

συμμετάσχει τελικά στο Έργο και να μην υπογράψει τις προβλεπόμενες στο παρών

άρθρο συμφωνίες.

 

5. Πρόσθετες Συνεργασίες

 

Οι συμβαλλόμενοι μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο, να συμφωνήσουν στην διεύρυνση

του εταιρικού σχήματος με την προσθήκη και ετέρου ή ετέρων συμβαλλομένων που

θα συμφωνήσουν από κοινού ότι μπορούν να συνδράμουν στην επιτυχή υλοποίηση

του έργου.

 

6. Χρονική Διάρκεια

 

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της από τους συμβαλλόμενους και θα

είναι σε ισχύ μέχρι 31-12-2015, εκτός αν διακοπεί από την υλοποίηση γεγονότων

όπως:

(α) Πλήρης ένταξη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

(β) Διακοπή με κοινή απόφαση

(γ) Με μονομερή απόφαση του βασικού μετόχου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

 

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Επί της παρούσης τυγχάνει εφαρμογής το Ελληνικό Δίκαιο.

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Για το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΙΤΕΖΙΔΗΣ

Προηγούμενο άρθροΣΤΟ ΥΜΑΘ Ο ΙΑΠΩΝΑΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ κ. MASUO NISHIBAYASHI
Επόμενο άρθροΟ ΥΜΑΘ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020”