Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1484396169
1484396169
Η σημασία της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και πως αυτή μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη διέξοδο στο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης νέων επιστημόνων, βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο ΥΜΑΘ, μεταξύ των 8 εταίρων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «Διακρατική Πρωτοβουλία για την Παροχή Καθοδήγησης Αποφοίτων και Επιχειρηματικότητα» (TRIGGER).


Το συγκεκριμένο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.663.900 ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» και εκτός από το ΥΜΑΘ, που είναι ο επικεφαλής εταίρος, συμμετέχουν ακόμη το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρίας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης-Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων, το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ο Σύνδεσμος Διοίκησης Επιχειρήσεων Βουλγαρίας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βουλγαρίας.
Στόχος του «ΤRIGGER» είναι, μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους επιστήμονες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν 5 βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για την εξειδίκευση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς αλλά και τις δικές τους,  τα οποία θα απευθύνονται σε 200 νέους επιστήμονες (100 από την Ελλάδα και 100 από τη Βουλγαρία), οι οποίοι με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του προγράμματος μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα  ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.
Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι το ποσοστό των γυναικών που θα επωφεληθούν από τα σεμινάρια θα είναι τουλάχιστον 30%.
Εφικτός στόχος είναι έξι μήνες πριν τη λήξη του έργου, ακόμη και με τη μορφή πρακτικής άσκησης, τουλάχιστον το 20% των συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης να ενταχθούν στην αγορά εργασίας (20 απόφοιτοι από την Ελλάδα και 20 από τη Βουλγαρία).


Αναφερόμενος στη σημασία του προγράμματος «TRIGER» ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, τόνισε ότι οικοδομεί κλίμα ενθάρρυνσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ανοίγει το δρόμο για την αύξηση της απασχόλησης.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όπου η ανεργία στους νέους ηλικίας 15 έως 24 χρόνων ξεπερνάει το 50%, ενώ στις ηλικίες 25 έως 34 χρόνων είναι γύρω στο 40%, η τόνωση της επιχειρηματικότητας αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας. Με  τη σημερινή συνάντηση το ΥΜΑΘ συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δείχνοντας στους νέους ανθρώπους ότι υπάρχει και ο δρόμος της ιδιωτικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η παιδεία και η κατάλληλη κατάρτιση είναι σαφές ότι μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν στην υπέρβαση παρωχημένων αντιλήψεων, αναδεικνύοντας την υγιή, δημιουργική, καινοτόμα πλευρά της επιχειρηματικής δράσης. Είναι λοιπόν ευθύνη όλων μας να παρέχουμε στους νέους ανθρώπους την έμπνευση, την κατάρτιση και τη στήριξη που χρειάζονται, διότι ανάπτυξη σημαίνει ενίσχυση της κατάρτισης και της επιχειρηματικότητας» κατέληξε ο κ. Καράογλου.
Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι του προγράμματος, θα καθοριστούν σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δεξιότητες των ωφελούμενων, τις ανάγκες των επιχειρήσεων και σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Επίσης προβλέπεται η δημιουργία μιας μόνιμης κεντρικής δομής (Θεσσαλονίκη) και τριών περιφερειακών δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (Σέρρες-Δράμα-Αλεξανδρούπολη) για την παροχή πληροφόρησης και επιχειρηματικής καθοδήγησης για το νέο επιστημονικό δυναμικό.
Η συνολική διάρκεια του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους,  ανέρχεται στους 22 μήνες, ενώ η επίσημη ημερομηνία λήξης του είναι η 14η Αυγούστου 2015.

Προηγούμενο άρθροΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΜΑΘ κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΒΟΡΕΙΟ ΒΗΜΑ»
Επόμενο άρθροΘ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ