ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΜΑΘ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ‘INTERREG’

ypes press002
ypes press002