ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΑΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ypes press002
ypes press002

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΜΑΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιχειρώντας να δώσει νέα ώθηση στην υλοποίηση του εθνικού αναπτυξιακού εγχειρήματος της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, προωθεί μια σειρά προτεινόμενων ρυθμίσεων ώστε να επιτευχθεί η απλούστευση, αποσαφήνιση και βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της, δίνοντας έμφαση στη θέσπιση κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τεχνοκρατική διοίκηση και λειτουργία της εταιρείας.
Αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του ΥΜΑΘ να αναδείξει την πραγματική οργανική δυναμική της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιβεβαίωσαν την προθυμία τους να παράσχουν κάθε δυνατή τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο του προγράμματος «JASPERS» (Join Assistance to Support Projects in European Regions-Κοινή Βοήθεια για την Υποστήριξη Έργων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες) στην Ελλάδα.
Η ανωτέρω τεχνική βοήθεια αποτελεί μέρος της ειδικής βοήθειας που παρέχεται στη χώρα μας για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Μάλιστα, ύστερα από στενή συνεργασία των Υπουργείων Μακεδονίας και Θράκης και Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας-Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων, η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης πρόκειται να συμπεριληφθεί στο σχέδιο δράσης –λίστα έργων 2013- ως ένα εξαιρετικά σημαντικό αναπτυξιακό έργο για τη χώρα.
Για αυτό το λόγο, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου, υψηλόβαθμα στελέχη των δυο Υπουργείων, μαζί με μέλη της διοίκησης της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. και αρμόδιους παράγοντες του «JASPERS» πρόκειται να συναντηθούν στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συζητηθούν τρόποι ένταξης και στήριξης του project  «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Η υποστήριξη του προγράμματος «JASPERS» κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα παράσχει στην Α.Ζ.Κ. Α.Ε. την απαιτούμενη τεχνική βοήθεια:  α) για τη δημιουργία και αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών και υποδομών στήριξης καινοτόμας επιχειρηματικότητας, β) τη δημιουργία ουσιαστικών κινήτρων εγκατάστασης νεοσύστατων καινοτόμων επιχειρήσεων εντός των θυλάκων της ζώνης που συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο και γ) την άμεση αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε.
Τέλος, ενισχυτικά στις παραπάνω δράσεις, ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, έχει υποβάλλει γραπτό αίτημα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση στην Α.Ζ.Κ. Α.Ε. ακινήτου 200 στρεμμάτων στην περιοχή του ΕΘ.ΙΑΓ.Ε., προκειμένου να ιδρυθεί σε αυτό ο πρώτος θύλακας υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων, εντός της οριοθετημένης Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Τα δυο Υπουργεία βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία για τη θετική κατάληξη του εν λόγω ζητήματος.

Προηγούμενο άρθροΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ
Επόμενο άρθροΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΜΑΘ κ. Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΑ