ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ypes press002
ypes press002

Με τη δημοσίευση του σχετικού  Προεδρικού Διατάγματος (138) στο ΦΕΚ (Α´ 192) της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 και την αναγκαία τροποποίηση του Οργανισμού του ΥΜΑΘ, ολοκληρώθηκε η θεσμοθέτηση της σύστασης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, η οποία στο εξής θα αναλαμβάνει τη διοίκηση των έργων και των μελετών του Υπουργείου, στο πλαίσιο των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του, καθώς και αυτών που θα του εκχωρηθούν στο μέλλον.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΜΑΘ, συγκροτείται στα εξής τμήματα:

1.   Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού:

·         Καταρτίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη των σχετικών διακηρύξεων των υπό ανάθεση έργων και μελετών.

·         Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών.

·         Καταρτίζει τον τεχνικό, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό έργων και μελετών του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.

·         Εποπτεύει και πιστοποιεί την πρόοδο των εκτελούμενων μελετών και έργων, καθώς και κάθε άλλη πράξη που σχετίζεται με την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων.

·         Τηρεί πλήρες αρχείο προόδου έργων και μελετών και επεξεργάζεται με στατιστικές μεθόδους τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτών.

2.   Τμήμα Μελετών και Έργων:

·         Είναι αρμόδιο για την εκπόνηση και επίβλεψη των μελετών και την κατασκευή και επίβλεψη των έργων που αναθέτει το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

·         Είναι αρμόδιο για την οριστική παραλαβή των υλοποιούμενων μελετών και εκτελούμενων έργων.

·         Είναι αρμόδιο για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης (Διοικητήριο, Κυβερνείο, κλπ) και ιδίως για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της εφαρμογής των μελετών και έργων ανακαίνισης και συντήρησης αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια είναι απαραίτητη για την πραγματοποίησή τους.

Με αφορμή την έναρξη ισχύος του Π.Δ. για τη σύσταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΜΑΘ, ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Μαργαρίτης Τζίμας, δήλωσε:

«Μετά την ευρωπαϊκή πιστοποίηση του Υπουργείου, ως τελικού δικαιούχου για την διαχείριση κονδυλίων και την εκτέλεση έργων και μελετών, η πορεία αναβάθμισης των αρμοδιοτήτων και του πεδίου προσφοράς του ΥΜΑΘ στη Βόρεια Ελλάδα, συνεχίζεται με τη σύσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ενόψει της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο πλαίσιο του οποίου το ΥΜΑΘ θα υλοποιήσει για πρώτη φορά το δικό του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αλλά και με δεδομένη την αύξηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του, το ΥΜΑΘ είναι πλέον πανέτοιμο. Σε συνεργασία με νομάρχες, δημάρχους, εκπροσώπους φορέων, το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, επιτελεί πλέον το ρόλο, που επί δεκαετίες αιτούμασταν όλοι οι πολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Η συνέπεια της Κυβέρνησης Καραμανλή αποδεικνύεται στην πράξη.»

Προηγούμενο άρθροΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΖΙΜΑ ΑΠΟ 27/9/2008 ΕΩΣ 2/10/2008
Επόμενο άρθροΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΖΙΜΑ 3 ΚΑΙ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008