ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΖΙΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

1484398398
1484398398

Τις προοπτικές ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και τις σχετικές πρωτοβουλίες και πολιτικές που εφαρμόζει το ΥΜΑ-Θ, παρουσίασε ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Μαργαρίτης Τζίμας στη χθεσινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών στην Αθήνα.

Ο κ. Τζίμας, υπογράμμισε πως το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης διαδραματίζει ουσιαστικό και αναβαθμισμένο ρόλο στην ανάπτυξη των περιφερειών του χώρου ευθύνης του, ιδιαίτερα δε μετά την αύξηση κατά 50% του προϋπολογισμού του, που θα διατεθεί για τη στήριξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στη Βόρεια Ελλάδα. Τόνισε δε, ότι χωρίς να παρουσιάζει επικαλύψεις με τη στρατηγική του ενιαίου ΠΕΠ Μακεδονίας- Θράκης, το ΥΜΑΘ για πρώτη φορά πιστοποιείται ως τελικός δικαιούχος για την 4η Προγραμματική Περίοδο.

 

«Δίνοντας λοιπόν έμφαση στη μεγιστοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, το ΥΜΑΘ στοχεύει στον προγραμματισμό, τη χρηματοδότηση και  υλοποίηση  έργων στο χώρο ευθύνης του», επισήμανε ο κ. Τζίμας και συνέχισε: «Ο στρατηγικός στόχος του ΥΜΑΘ εντοπίζεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του ενιαίου αναπτυξιακού χώρου της Βόρειας Ελλάδας, στην επένδυση στην κοινωνία της γνώσης και την καινοτομία στη Μακεδονία –Θράκη, αλλά και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης της περιοχής ευθύνης. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, προωθούνται δράσεις, διασυνοριακές και διαπεριφερειακές, δράσεις σε ειδικές χωρικές ενότητες και δράσεις διοικητικού πλαισίου.»

 

Αναφερόμενος στα συγκριτικά πλενοεκτήματα της βορειοελλαδικής περιφέρειας, που ορθώς αξιοποιούμενα εξασφαλίζουν την αναπτυξιακή προοπτική της Μακεδονίας και της Θράκης, ο κ. Υπουργός παρέθεσε τα εξής:

 • Πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον με υψηλή αισθητική αξία.
 • Μία σχετικά ισόρροπη παραγωγική διάρθρωση με σημαντική παρουσία όλων των τομέων της οικονομίας.
 • Αξιόλογες υποδομές και διεθνείς συνδέσεις (οδικές, αεροπορικές, θαλάσσιες).
 • Ευνοϊκή γεωγραφική θέση κοντά σε τέσσερις Βαλκανικές χώρες και σε μικρή απόσταση από το καταναλωτικό κοινό των υπολοίπων αναδυόμενων αγορών της ΝΑ Ευρώπης.
 • Μεγάλες ενεργειακές μονάδες.
 • Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με σημαντική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.
 • Έμπειρο εργατικό δυναμικό με εργασιακή υπευθυνότητα και σημαντική εξειδίκευση.
 • Εύφορες πεδιάδες με πλούσιο υδατικό δυναμικό.
 • Ποικιλομορφία στην αγροτική παραγωγή.
 • Σημαντικούς και διαφοροποιημένους τουριστικούς πόρους.
 • Σημαντικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σημαντικά ερευνητικά κέντρα.

Ο κ. Υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα πλεονεκτήματα αυτά επιτρέπουν στην οικονομία της Μακεδονίας και της Θράκης να θέσει ένα σύνολο υψηλών, αλλά και εφικτών στόχων ανάπτυξης για το μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Παρουσιάζοντας δε το σχέδιο και τις δράσεις που προωθεί το ΥΜΑ-Θ, ο κ. Τζίμας ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

 

«Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές, η περιοχή πρέπει, με βάση ένα συγκεκριμένο “αναπτυξιακό όραμα”, να καταστεί ανταγωνιστικός παραγωγικός προμαχώνας της χώρας, πλατφόρμα συνεργασίας προς τις βαλκανικές, παρευξείνιες και ασιατικές χώρες, καθώς και πρότυπο διαπεριφερειακής δικτύωσης και συνεργασίας, διοικητικής και αναπτυξιακής. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική και διοικητική συνοχή, με τρεις επιμέρους επιδιώξεις: α) Τη συμμετρική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τριών τομέων της οικονομίας (γεωργία, μεταποίηση, υπηρεσίες) και την αύξηση της ελκυστικότητάς της για άμεσες ξένες επενδύσεις, με στόχο πάντοτε την ποιότητα, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε στο φθηνό κόστος παραγωγής. β) Την ενίσχυση της εξωστρέφειας του παραγωγικού της συστήματος και κυρίως την αξιοποίηση της θέσης της στο Βαλκανικό χώρο και στις αναδυόμενες αγορές της. γ) Την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας για μείωση των ανισοτήτων και μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης.»

«Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδίου των δράσεων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και με γνώμονα τον πληρέστερο σχεδιασμό του αναπτυξιακού προγράμματος για το σύνολο του βορειοελλαδικού χώρου, έχουμε ξεκινήσει μια σειρά επισκέψεων σε όλους τους Νομούς του χώρου ευθύνης του Υπουργείου.  Ήδη έχω πραγματοποιήσει επισκέψε στους Νομούς Πιερίας, Ημαθίας, Φλώρινας, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κιλκίς, Πέλλας και Σερρών. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών πραγματοποιούνται ευρείες συσκέψεις με όλους τους φορείς του Νομού, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση για τα ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα και να αναζητηθούν τρόποι επίλυσής τους με την ενεργό υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης

«Στόχο του ΥΜΑΘ αποτελεί η ισόρροπη διάθεση πόρων  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ, σε όλους τους Νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, βάσει των εμπεριστατωμένων μελετών και προτάσεων, που θα υποβληθούν από τους τοπικούς φορείς.»

«Καθώς για το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης ο πολιτισμός αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης, οι τοπικοί φορείς καλούνται σε πρώτη φάση, να υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις και για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής τους, ενώ το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης έρχεται να στηρίξει με μελέτες και χρηματοδότηση τους Δήμους, που στερούνται Πνευματικών Κέντρων και υποβάλλουν ανάλογες προτάσεις για τη δημιουργία τους     

«Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, οι επισκέψεις μας σε κάθε Νομό της Βορείου Ελλάδας ξεφεύγουν από τον απλό εθιμοτυπικό χαρακτήρα και αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτελούν αφετηρία για στενότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται και μέσω του Προγράμματος Παραμεθορίων Περιοχών, οι διαθέσιμοι πόροι του ΥΜΑΘ, αλλά και υποστηρίζονται εμπράκτως οι τοπικοί φορείς, προκειμένου να αναπτύξουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και υποδομή για την άντληση πόρων από  το Δ´ Κ.Π.Σ.»

Προηγούμενο άρθροΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΖΙΜΑ 14 KAI 15-1-2008
Επόμενο άρθροΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ