ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ypes press002
ypes press002

Για τη Ζώνη Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Υπό την προεδρία του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης κ. Νίκου Τσιαρτσιώνη (ΥΜΑ-Θ) και με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, καθηγητή Λουκά Ανανίκα, του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου, του Προέδρου της Εγνατίας Οδού Α.Ε. καθηγητή Απόστολου Γούλα, της Προέδρου του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης κ. Σταυρούλας Μπαϊρακτάρη και ανωτέρων στελεχών του ΥΜΑ-Θ και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, έγινε, στο ΥΜΑ-Θ, σύσκεψη εργασίας για την πορεία του έργου «Ζώνη Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν τα στοιχεία ωριμότητας του έργου και αποφασίστηκαν οι εξής άμεσες ενέργειες:

1. Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων–Εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων για τις πρόδρομες ενέργειες ανάπτυξης της Ζώνης 
2. Προκήρυξη των Μελετών (χαρτογράφησης–καταγραφής υφισταμένων υποδομών / δικτύων / χρήσεων γης κ.λπ.).
3. Ένταξη μελέτης στην Τεχνική Βοήθεια 2005 του ΕΠΑΝ με τελικό δικαιούχο του ΥΜΑ-Θ για τη «Συγκέντρωση – Καταγραφή – Ανάλυση των έργων υποδομής, τα οποία είναι ώριμα για εκτέλεση», όπως:
     α) Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων στη Ζώνη Καινοτομίας
     β) Κτίριο Διοίκησης – Υποδοχής στο οποίο θα εγκατασταθεί και 
     ο Φορέας Διαχείρισης της Ζώνης
     γ) Γενικές υποδομές και δίκτυα, π.χ. οδικά, ύδρευση-
     αποχέτευση, ενεργειακά δίκτυα  κλπ.
4. Προετοιμασία Προγραμματικής συμφωνίας του ΥΜΑ-Θ με την Εγνατία Οδό Α.Ε. για την υλοποίηση των ώριμων έργων υποδομής
5. Προετοιμασία Πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ προς το ΥΜΑ-Θ για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Έργου ανέγερσης του κτιρίου, εγκατάστασης των ευρυζωνικών δικτύων και των υποδομών.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη εξειδίκευσης του έργου και η μελέτη σύστασης του φορέα υλοποίησης και διαχείρισης της Ζώνης Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω Ζώνη θα αποτελέσει «έργο – γέφυρα» και θα συνεχιστεί και κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013.

Προηγούμενο άρθροΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚO MHNYMA ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Επόμενο άρθροΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ