Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ ΕΥΧΕΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ypes press002
ypes press002
Με αφορμή την εορτή του Πάσχα, ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργος Καλαντζής δε θα αποστείλει ευχετήριες κάρτες αλλά θα διαθέσει το αντίστοιχο χρηματικό ποσόν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.