ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β.Φ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ypes press002
ypes press002
«Η Κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή της που η Διοίκηση της ΒΦΛ ανακοίνωσε την απόφασή της για την επανεξέταση των παραμέτρων που αφορούν την ορθολογική λειτουργία της παραγωγικής μονάδας Θεσσαλονίκης».