“Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ”

ypes press002
ypes press002

Δήλωσε ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Νίκος Τσιαρτσιώνης στο συμπόσιο με θέμα “Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη”

Ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Νίκος Τσιαρτσιώνης, το πρωί της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου 2005, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του τριήμερης διάρκειας 18ου συμποσίου με θέμα «Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη».

Το συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του ΥΜΑ-Θ και συνδιοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2005, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι Εφορείες Προϊστορικών, Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Μακεδονίας και της Θράκης.

«Το Υπουργείο», όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Τσιαρτσιώνης, «δείχνει εμπράκτως την ευαισθησία του για τη στήριξη της αρχαιολογικής έρευνας και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση των ανασκαφικών ερευνών».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην αναδιάρθρωση και τη λειτουργική αναβάθμιση του ΥΜΑ-Θ. «Ένα από τα 18 νέα τμήματα, τα οποία θα βρίσκονται σε λειτουργική σύνδεση με τα υπόλοιπα Υπουργεία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε να ασκηθεί ο επιτελικός του ρόλος, θα έχει ως αντικείμενο  την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ανάπτυξη και προβολή του σύγχρονου πολιτισμού. Θα προωθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Πολιτισμό στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης και θα παρακολουθεί το σύνολο των σχετικών δράσεων στο χώρο ευθύνης του,  με σκοπό μέσα από ένα “Δια-περιφερειακό δίκτυο” να  αναδείξει και να στηρίξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και τις ιδιαίτερες δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιαρτσιώνης.

«Η κυβέρνηση πιστεύει ότι ο πολιτισμός είναι το στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και οφείλουμε να το αναδείξουμε», τόνισε ο κ. Τσιαρτσιώνης και πρόσθεσε ότι, στο πλαίσιο αυτό, «το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης υπέβαλε πρόταση στο INTERREG IIIB-GADSES με τίτλο “Δρόμοι του πολιτισμού και του τουρισμού”, στοχεύοντας στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού».

**************

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  κ. ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«Αξιότιμε κ. πρόεδρε,
Αξιότιμοι σύνεδροι,
Κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παραβρεθώ και να απευθύνω χαιρετισμό στην 18η επιστημονική σας συνάντηση με θέμα «Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη».
Θεωρώ ότι πρόκειται για μια σημαντική εκδήλωση, που είναι απόρροια της συνεργασίας Πανεπιστήμιου και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθώς εδώ δημοσιοποιούνται τα πρώτα αποτελέσματα των ανασκαφικών και λοιπών αρχαιολογικών δραστηριοτήτων στο χώρο της Βορείου Ελλάδος.
Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, υιοθετώντας την πρότασή σας, έθεσε το συμπόσιο υπό την αιγίδα του, θέλοντας να δείξει εμπράκτως την ευαισθησία του για τη στήριξη της αρχαιολογικής έρευνας  και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση των ανασκαφικών ερευνών.
Η αρχαιολογική έρευνα είναι μια σύνθετη διαδικασία με πολλές παραμέτρους. Η ανασκαφή αποτελεί, ή θα έπρεπε να αποτελεί,  το πρωταρχικό μόνο στάδιο αυτής της διαδικασίας, και σε καμιά περίπτωση αυτοσκοπό της. Η καταγραφή, η μελέτη, η δημοσίευση των ευρημάτων , και τελικά η ανάδειξη και προβολή  του παραγόμενου πολιτιστικού προϊόντος είναι βασικές συνιστώσες της αρχαιολογικής έρευνας.
Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε στο  ότι το  ζητούμενο είναι, πέρα από τα στενά επιστημονικά όρια, οι πολίτες να καταστούν κοινωνοί του πολιτιστικού αγαθού, ώστε η πολιτιστική παραγωγή και δημιουργία να συναντά τη στήριξη των πολιτών και της κοινωνίας, αποφεύγοντας έτσι τις τοπικές τριβές και αντιπαραθέσεις.
Η πολιτιστική κληρονομιά, αρχαία, βυζαντινή και νεότερη αποτελεί τον κορμό της εθνικής μας ύπαρξης και ταυτότητας, ιδιαίτερα μέσα στο σημερινό πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της πολιτιστικής ομοιομορφίας.
Ο πολιτισμός αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα διακυβέρνηση.
Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την πολιτιστική κληρονομιά:
-Δρομολογείται η ορθολογικότερη κατανομή και στελέχωση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με προσωπικό που να διαθέτει αυξημένα προσόντα, με διαφανείς διαδικασίες και προγραμματισμό- ιδιαίτερα για το ζήτημα  των εκτάκτων αρχαιολόγων προωθείται η επίλυση του με διάλογο, χρονοδιάγραμμα και δικαιοσύνη
-Τα μουσεία εκσυγχρονίζονται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και αναδεικνύεται ο  εκπαιδευτικός τους ρόλος.
-Δημιουργούνται ιστορικά θεματικά πάρκα με μορφωτικό χαρακτήρα.
Κυρίες και κύριοι,
Η Μακεδονία και η Θράκη διαθέτουν  πλούσια πολιτιστική ιστορία.
Είναι καθήκον όλων μας να αναδείξουμε αυτή τη μακρόχρονη πολιτιστική μας παράδοση.
Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο της ουσιαστικής αναδιάρθρωσης και λειτουργικής αναβάθμισής του, προχωρά στη δημιουργία 18 επιχειρησιακών μονάδων- τμημάτων, τα οποία θα βρίσκονται σε λειτουργική σύνδεση με τα υπόλοιπα Υπουργεία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε να ασκηθεί ο επιτελικός του ρόλος.
Ένα από τα νέα τμήματα θα έχει ως αντικείμενο την προστασία, ανάδειξη και προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη και προβολή του Σύγχρονου πολιτισμού. Θα προωθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Πολιτισμό στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης και θα παρακολουθεί το σύνολο των σχετικών δράσεων στο χώρο ευθύνης του,  με σκοπό μέσα από ένα «Δια-περιφερειακό δίκτυο» να  αναδείξει και να στηρίξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και τις ιδιαίτερες δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών.
Η κυβέρνηση πιστεύει ότι ο πολιτισμός είναι το στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και οφείλουμε να το αναδείξουμε. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης υπέβαλε πρόταση στο INTERREG IIIB-GADSES με τίτλο « δρόμοι του πολιτισμού και του τουρισμού», στοχεύοντας στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης θα στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που θα προωθεί τον πολιτισμό ως επένδυση στο αύριο, καθώς στόχος μας είναι η αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των λειτουργών της. Η στόχευσή μας είναι η δημιουργία πεδίων συνέργειας πολιτισμού, παιδείας, τουρισμού και σε αυτή την προσπάθεια η αρχαιολογική έρευνα καλείται να παίξει τον πρωτεύοντα ρόλο.
Θέλω να συγχαρώ όλους σας για τα σημαντικά αποτελέσματα της δουλειάς σας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συμποσίου. Σας ευχαριστώ».

Προηγούμενο άρθροΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Επόμενο άρθροΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΜΑ-Θ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ