ΑΡΘΡΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ” ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ypes press002
ypes press002

Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Το 2005 είναι χρονιά αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και φερέγγυο. Κράτος που ενισχύει, αντί να χειραγωγεί, τη δημιουργικότητα του Έλληνα, απαλλαγμένο από τη γραφειοκρατία και τα φαινόμενα διαφθοράς, διασφαλίζοντας το σεβασμό σε κάθε πολίτη. Η οικονομική ανασύνταξη της χώρας και η επανίδρυση του Κράτους είναι οι δύο μεγάλοι συλλογικοί στόχοι που καλούμαστε να κερδίσουμε ως Χώρα, ξεκινώντας από το 2005 προκειμένου ο πολίτης να διαπιστώνει απτά αποτελέσματα, στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και τη βελτίωση της ζωής του. Μόνο έτσι, θα προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά, ανατρέποντας οριστικά τις χρόνιες παθογένειες, που καθηλώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας. Εργαστήκαμε και εργαζόμαστε με γνώμονα τη σύνθεση των απόψεων, τη συνένωση των προσπαθειών μας, την ενότητα και την ομοψυχία των Ελλήνων.

Οφείλουμε, όμως, για την κατάκτηση των μεγάλων αυτών στόχων να προσπαθήσουμε όλοι, πολιτικές δυνάμεις, παραγωγικοί φορείς, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι. Με συνεννόηση, συστράτευση και ενότητα, με επίκεντρο τη βελτίωση της ζωής κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.

Το 2005 είναι χρονιά για τα μεγάλα βήματα, που οδηγούν στη νέα προοπτική. Στη δυναμική και σταθερή ανάπτυξη, σε όλους τους τομείς, σε ολόκληρη τη χώρα, για όλους τους πολίτες.

Κηρύξαμε το 2005 έτος ανταγωνιστικότητας και εφαρμόζουμε νέες πολιτικές.

– Με στόχο μία νέα άνοιξη επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα.
– Με έμφαση στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
– Με έμπρακτη ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας μας.
– Με αξιοποίηση του παγκόσμιου ειδικού βάρους της Ναυτιλίας μας.
– Με στήριξη του αγροτικού κόσμου, ώστε να κρατηθεί στη γη του, να παράγει, να αυξάνει το εισόδημά του και να προοδεύει.
– Με ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
– Με Νέα Πολιτική Ανάπτυξης της Ελληνικής Περιφέρειας.
– Με σχέδιο που οδηγεί στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και τη δικαιότερη κατανομή του.

Επίκεντρο της πολιτικής μας είναι ο άνθρωπος. Μόνιμη επιδίωξή μας είναι:

– Η επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της καθημερινότητας.
– Ο περιορισμός της ανεργίας.
– Η αντιμετώπιση της ακρίβειας.
– Η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων.
– Η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας.
– Η βελτίωση των κρατικών υπηρεσιών Υγείας.
– Η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
– Η επένδυση στην Παιδεία και τον Πολιτισμό, τις νέες τεχνολογίες, τη νέα γενιά.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δέσμευση της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού είναι να δώσουμε στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα την ευκαιρία να ανακτήσουν τον ιστορικό, πολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό ρόλο τους στην ευρύτερη περιοχή. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει διεθνές κέντρο ανάπτυξης των επιστημών, της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, του εμπορίου.  Κέντρο για τη Ν.Α. Ευρώπη, αλλά και πύλη εισόδου της Μέσης Ανατολής και της Ασίας στην Ευρώπη, με την εφαρμογή συγκροτημένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Βορειοελλαδικού Χώρου. 

Ενεργοποιούμε το ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.

Μεταφέρουμε στη Θεσσαλονίκη την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του INTERREG, με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει κέντρο για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης στελεχών από τις γειτονικές χώρες..

Δημιουργούμε στην ανατολική πλευρά της πόλης  πόλο καινοτομικής δραστηριότητας: Τον ‘’Πόλο Καινοτομίας Θεσσαλονίκης’’. Θέτουμε σε εφαρμογή ένα μεγάλο πρόγραμμα τεχνολογικής ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρού συμπλέγματος έρευνας, τεχνολογίας, πληροφορικής ιατρικής, τηλεπικοινωνιών, καινοτομικής επιχειρηματικότητας και γεωργίας στη Β. Ελλάδα.

Προωθούμε άμεσα το νομοσχέδιο για την ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη.

Με το νέο αναπτυξιακό νόμο εισάγουμε ισχυρά κίνητρα για κάθε μορφής διαμετακομιστικά κέντρα (χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια) για εφοδιαστικές υπηρεσίες και δίκτυα διανομής.

Ιδρύουμε στη Θεσσαλονίκη Γραφείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ιδρύουμε, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,  Φορέα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων, με σκοπό την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για την αύξηση της ζήτησης των προϊόντων μας στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.

Δημιουργούμε στη Θεσσαλονίκη σύγχρονο αυτοματοποιημένο Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ, μοναδικό στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ενεργοποιούμε το Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΟΗΕ, για θέματα δημόσιας διοίκησης στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η γεωγραφική θέση της Βόρειας Ελλάδας, που αποτελεί και τη συνοριακή χερσαία επαφή της χώρας με 4 κράτη (Αλβανία- FYROM- Βουλγαρία- Τουρκία), προσδιορίζει καθοριστικά τους αναπτυξιακούς της άξονες.

Επιδιώκουμε:

1. Την αύξηση της επιχειρηματικότητας με την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε κέντρο επιχειρηματικής δράσης στα Βαλκάνια. Μπορούμε να ενισχύσουμε την εξαγωγική δραστηριότητά μας προς τις γειτονικές χώρες, στηρίζοντας τις δράσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του τομέα μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, όπου η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.

2. Την ενίσχυση του προφίλ της Βόρειας Ελλάδας, ως κύριας διόδου πρόσβασης για τους ξένους επενδυτές στη Ν.Α. Ευρώπη.

3. Την αλλαγή του τουριστικού προφίλ της Μακεδονίας και Θράκης με την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού σε 12μηνη βάση

4. Τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής με νέες τεχνικές  καλλιέργειας, στοχευμένες στα ποιοτικά χαρακτηριστικά (όπως βιολογικά προϊόντα), αναδεικνύοντας διεθνώς τα πλεονεκτήματα της Μεσογειακής Διατροφής.

5. Τη διαδικτύωση των 3 Περιφερειών ώστε να συγκροτήσουν ένα κρίσιμο διοικητικό και οικονομικό μέγεθος προκειμένου, αλληλοσυμπληρώνοντας η μία την άλλη, να αντεπεξέλθουν στον εγχώριο, αλλά και το διασυνοριακό ανταγωνισμό που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς.

6. Την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και δημιουργίας διμερών και πολυμερών σχέσεων  με τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης

7. Την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του  Γ´ Κ.Π.Σ. και την  προετοιμασία για το Δ´ Κ.Π.Σ.

8. Την πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της Βόρειας Ελλάδας.

9. Την απλοποίηση του Φορολογικού Συστήματος, που θα απεμπλέκει τον επιχειρηματία από τα γραφειοκρατικά γρανάζια.

10.   Την υλοποίηση των Μεγάλων Έργων Υποδομής.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων και των μεταφορών, των επαφών και των επικοινωνιών, με τις γειτονικές χώρες. Ο δρόμος που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις πρωτεύουσες των γειτονικών χωρών να γίνεται σε τρεις ώρες. Έργο στρατηγικής σημασίας για το σκοπό αυτό είναι το πλέγμα των δρόμων που συγκροτούν η  Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες.

· Μετατρέπουμε τη Βόρειο Ελλάδα σε ισχυρό διεθνή ενεργειακό δίαυλο,  που να συνδέει την Ανατολή με τη Δύση.
· Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία και την Ιταλία.
· Πρωταγωνιστούμε στην επέκταση του αγωγού προς την Αυστρία, μέσω βαλκανικής οδού.
· Προωθούμε την υλοποίηση του πετρελαιαγωγού Μπουρκάς – Αλεξανδρούπολης.
· Αναβαθμίζουμε τη θέση της Χώρας στα ηλεκτρικά δίκτυα της Ν.Α. Ευρώπης και τις διασυνδέσεις τους.

Το 2005 θα μπουν δυνατές βάσεις σταθεροποίησης ενός προγράμματος που πραγματικά θα φέρει τη Μακεδονία και τη Θράκη σε αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Με εντολή του πρωθυπουργού, σημαντικά έργα συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ θα δημοπρατηθούν μέχρι τον Φεβρουάριο, στο επόμενο τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα και ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργος Σουφλιάς. Το 90% των έργων αυτών (ύψους 2,3 δισ. ευρώ) θα γίνουν στην περιφέρεια, ενώ στην πλειονότητά τους αφορούν νέα έργα.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΥΜΑΘ

Παράλληλα, επιδιώκουμε να αναδείξουμε το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης σε πρότυπο αειφορίας, οικολογικής διαχείρισης των δράσεών του και της εσωτερικής του λειτουργίας. Όλα αυτά, στο πλαίσιο των διακηρύξεων και των αρχών της διακυβέρνησης της Ν.Δ., αλλά και των κατευθύνσεων του πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή για την αειφορία και την ανάπτυξη με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Το μικρό και ευέλικτο μέγεθος του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, που στεγάζεται σε ένα ιστορικό, παραδοσιακό και διατηρητέο κτίριο, σημείο αναφοράς και τοπόσημο της πόλης, μας οδηγεί να προτείνουμε και την ανάδειξη του υπουργείου ως προτύπου αειφορίας, οικολογικής διαχείρισης των δράσεών του και της εσωτερικής του λειτουργίας.

Επιβάλλεται η ανάληψη μέτρων και δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και του σεβασμού της αειφορίας κ.λ.π.

Σεβόμαστε την εθνική μας κληρονομιά και στηρίζουμε τις όποιες προσπάθειες διατήρησής της. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμόσουμε έναν εσωτερικό κανονισμό που θα επιβάλλει οι παρεμβάσεις, στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να γίνονται με σεβασμό στην ιστορικότητα και στην αρχιτεκτονική του, θα προβλέπει τη συμβατότητα των υλικών σε σχέση με τα κατασκευαστικά του στοιχεία. Στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε αυτό το αρχιτεκτονικό στολίδι από κάθε αισθητική ή άλλη αλλοίωση του.

Παράλληλα, εξετάζουμε τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα υπό την επωνυμία «Συμβούλιο Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου», με αποστολή την προστασία και την ολοκληρωμένη διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου και των υδατικών πόρων της περιβαλλοντικής λεκάνης του, η οποία περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Το 2005 θα είναι η χρονιά για την ελληνική περιφέρεια, για την “ξεχασμένη” Ελλάδα. Η γενική μας προσπάθεια και η κύρια κατεύθυνσή μας είναι να μειώσουμε τις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες, που αυτές αναπτύχθηκαν από μια αλλοπρόσαλλη πολιτική που ακολουθήθηκε την τελευταία δεκαετία.

Ο στόχος είναι ένας: να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα έργα για τα οποία έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση να γίνουν στη Βόρεια Ελλάδα και θα προχωρήσουν.

Προηγούμενο άρθροΟ ΥΜΑ-Θ Κ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ
Επόμενο άρθροΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ 20/1/2005