Αρθρο του ΥΜΑ-Θ κ. Νίκου Τσιαρτσιώνη στο περιοδικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας Πληροφόρησης & Πολιτισμού (Ε.Κ.Ε.Π.Π.)

ypes press002
ypes press002

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  η νέα εποχή που ξεκίνησε για την Ευρώπη την 1η Μαΐου, προσθέτει προκλήσεις και ευκαιρίες για όλους μας. Οι «πύλες» της ευρωπαϊκής οικογένειας άνοιξαν για την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και την Τσεχία. Το γεγονός, καταγράφεται στην ιστορική διαδρομή της Ε.Ε. ως ορόσημο. Σηματοδοτεί τη νέα εποχή που διανύει η Γηραιά Ήπειρος, απαλλαγμένη από μία τεχνητή διαίρεση, ενώ παράλληλα, καταδεικνύει τις νέες προοπτικές, αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις που έχουν μπροστά τους οι λαοί της Ευρώπης.

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε έναν από τους ισχυρότερους οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς πόλους παγκοσμίως: μία ενιαία αγορά 500 εκατομμυρίων πολιτών, με διασφαλισμένη την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, με προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της ελευθερίας του ανθρώπου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του.

Ένα πολύ-πολιτισμικό οικοδόμημα που στηρίζεται στην «ανοχή του διαφορετικού» και στην «υπεροχή του συλλογικού», στη συμπόρευση, τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση.

Μέσα σε αυτή την πλούσια «δεξαμενή» της Ευρώπης, που γεμίζει από νέες ιδέες, σκέψεις, στόχους και οράματα, οι ευκαιρίες για όλους βρίσκονται μπροστά μας, όχι σε έναν απροσδιόριστο χρονικό ορίζοντα, αλλά στο κοντινό μας  μέλλον. 

Σε μία ενιαία και ελεύθερη αγορά, όπως αυτή της διευρυμένης Ευρώπης, οι ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές δράσεις και συνεργασίες είναι τεράστιες, ειδικά με τα νέα κράτη – μέλη.

Με δεδομένο ότι η επιχειρηματικότητα στα παλαιά κράτη – μέλη διέπεται από μία παγιωμένη αναπτυξιακή στόχευση (σε ένα εγγυημένη θεσμικό περιβάλλον), το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στα νέα κράτη-μέλη, αλλά και στις συνοριακές χώρες της Ε.Ε., είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές.  

Αφενός μεν, το οικονομικό κόστος για επενδύσεις παραμένει χαμηλό, αφετέρου δε, οι χώρες αυτές επιδιώκουν την επιχειρηματική συνεργασία προσαρμόζοντας τις πολιτικές τους με το «ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Το χαμηλό εργατικό κόστος, οι ραγδαία εξελισσόμενες αγορές, το ελαφρύ δασμολογικό και φορολογικό καθεστώς που ισχύει, η εγγύτητά των χωρών αυτών με απόμακρες αγορές (όπως αυτές της Ρωσίας, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου), αποτελούν  συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και κίνητρα για ποικίλα επιχειρηματικά ανοίγματα.

Η χρονική συγκυρία, ισχυροποιεί όσο ποτέ τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας αναδεικνύοντάς την Ελλάδα σε κέντρο διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας και προώθησης επιχειρηματικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ε.Ε. στην περιοχή της   ΝΑ Ευρώπης. Η χώρα μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και προσαρμογής με το «ευρωπαϊκό  κεκτημένο». 

Παράλληλα, η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στη ΝΑ Ευρώπη παρουσιάζει μία αξιόλογη δυναμική. Οι προοπτικές αυτές δημιουργούν ένα σταθερό περιβάλλον οικονομικής συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες που επιδιώκουν την ευρωπαϊκή τους προοπτική, όσο και με τις νεοεισελθείσες στην Ε.Ε.

Το 2008, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα ενταχθούν στην Ενωμένη Ευρώπη. Τα βόρεια σύνορα της χώρας μας θα ανοίξουν και θα διευρυνθούν. Η περιοχή θα γίνει ακόμη περισσότερο «προσπελάσιμη» προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες ενός «ενιαιοποιημένου» χώρου με προοπτικές περαιτέρω οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας,  στη βάση του αμοιβαίου οφέλους.

Κύριος στόχος της χώρας μας είναι η διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, αλλά και η υποστήριξη της ευρωπαϊκής τους προοπτικής.

Η ΝΑ Ευρώπη μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μία περιοχή σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας. Η Ελλάδα είναι από τις ευρωπαϊκές χώρες που πρωτοστατούν στην  προώθηση και υλοποίηση της ιδέας για τη Βαλκανική και Παρευξείνια συμπόρευση και συνεργασία σε όλους τους τομείς.

Πρέπει να υποστηριχθούν προσπάθειες, να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να προωθηθούν προτάσεις και ιδέες, για το νέο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη νέα πορεία της Ένωσης.

Στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε το ρόλο που μας αναλογεί σε αυτή την πορεία. Με αλλαγές στη δομή και λειτουργία του, που σχεδιάζονται, το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης πρέπει να παίξει το ρόλο του αναπτυξιακού πόλου για το Βορειοελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή. Η Βόρεια Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει τον «προμαχώνα της ανάπτυξης» και το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης να μετατραπεί σε «Στρατηγείο της Ανάπτυξης».

Πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας, Πολιτεία και Φορείς, σε ένα σαφές Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, άμεσης εφαρμογής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Δ´ ΚΠΣ  προωθεί σημαντικές αλλαγές στην περιφερειακή της πολιτική και στα αναπτυξιακά προγράμματα της περιόδου 2007 – 2013:

· Συνυπευθυνότητα Επιτροπής και κράτους – μέλους στο σχεδιασμό της αναπτυξιακής στρατηγικής
· Ετήσιος έλεγχος της στρατηγικής από κοινού με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
· «Στόχευση» των Προγραμμάτων (σε αντίθεση με τη σημερινή “εκ-των-κάτω” δόμησή τους με βάση «επιθυμητά» έργα και δράσεις)
· Δημιουργία Κοινοτικού Αποθεματικού Επίδοσης κ.α.

Το βασικό εξαγόμενο από μία πρώτη ανάλυση των αλλαγών είναι ότι εκ των πραγμάτων ωθούν ισχυρές περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης και πρέπει να προετοιμαστούμε από κοινού σε αυτό.

Η  Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα και η ΝΑ Ευρώπη, διεκδικούν με αξιώσεις, να αναλάβουν τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Έκθεσης του 2008. Το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων δηλώνει πως θέλει να στραφεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την περιοχή, αναγνωρίζοντας πως δεν αποτελεί πλέον μέρος του προβλήματος, αλλά κόμβο ελπίδας και ανάπτυξης.

Πριν ένα μήνα ο Πρωθυπουργός της χώρας μας και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία διαβεβαίωσαν τη Διεθνή Εξεταστική Επιτροπή πως υπάρχει η βούληση, η οικονομική και πολιτική δυνατότητα, ούτως ώστε να διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη το 2008 μια έκθεση σταθμός στο θεσμό των Παγκόσμιων Εκθέσεων. Το θέμα της πρότασης της Θεσσαλονίκης: «Μητέρα Γη- Terra Mater, Γνώση της γης , Γεωργία, Διατροφή».

Αυτό είναι το όραμα για το κοινό μας αύριο. Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου, να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος αναζητώντας την ελπίδα και την πρόταση για τα δυσεπίλυτα προβλήματα της προστασίας της γης, του πλανήτη μας, της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, της καταπολέμησης της πείνας και της ανέχειας.

Η απόφαση για την ανάθεση της EXPO 2008 θα ληφθεί με ψηφοφορία μεταξύ των 92 χωρών που είναι μέλη του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων, το Δεκέμβριο του 2004. Ζητούμε τη στήριξη απ’ όλους τους λαούς και τις κυβερνήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για να έρθει αυτή η παγκόσμιας σημασίας διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη. Και μετά για τέσσερα χρόνια, μέχρι την Πρωτομαγιά του 2008, θα κτίσουμε σε στενή συνεργασία ένα κοινό όραμα για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, για την γεωργία και τη διατροφή.

Θα σχεδιάσουμε και θα συνδιοργανώσουμε γεγονότα,  πρωτοβουλίες  και εφαρμόσιμες πολιτικές που αποτελούν πλέον αδήριτη ανάγκη για την περιοχή, δίνοντας λύσεις και διεξόδους σε χρονίζοντα προβλήματα.  Έτσι, πιστεύω ότι οικοδομούμε την κοινή πορεία και την ανάπτυξη αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης ανάμεσα στους πολίτες των χωρών μας. Να ξεκινά από το συγκεκριμένο πρόβλημα της καθημερινής μας ζωής και να χτίζει βήμα το βήμα, μέρα με τη μέρα ένα όραμα κοινό για ένα αύριο πιο ανθρώπινο και ευοίωνο.

Προηγούμενο άρθροΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ, 02/06/04
Επόμενο άρθροΣυνέντευξη ΥΜΑ-Θ στην εφημερίδα “Αδέσμευτος Τύπος” στη δημοσιογράφο Τάνια Μυλωνά