ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΑ-Θ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ´ ΚΠΣ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ypes press002
ypes press002

Ο ΥΜΑ-Θ Γιώργος Πασχαλίδης έκανε την παρακάτω δήλωση:

“Σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα που εμφανίζουν μειωμένη στο 6% του Γ´ΚΠΣ τη χρηματοδότηση έργων στις περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνω πως βασίζονται σε λανθασμένη αναγωγή των αριθμητικών δεδομένων.

Το ποσοστό του αθροίσματος των 3 ΠΕΠ (Αν. Μακεδονίας Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας ) που ανέρχεται στο 0,93 τρις ξεπερνά το 30% των πιστώσεων του συνόλου των ΠΕΠ της χώρας (3,070 τρις).

Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων των έργων στις περιφέρειες Μακεδονίας – Θράκης απ’ όλες τις πηγές (ΠΕΠ-Ταμείο Συνοχής-Κοινοτική Πρωτοβουλία-Εθνικοί Πόροι) θα προκύψει από την εξειδίκευση των κονδυλίων των τομεακών προγραμμάτων κατά περιφέρεια.

Ο προσδιορισμός του λανθασμένου ποσοστού 6% των πόρων του Γ´ΚΠΣ για έργα υποδομής στη Β. Ελλάδα οφείλεται στην λανθασμένη αναγωγή του συνόλου των ΠΕΠ Μακεδονίας και Θράκης στο σύνολο του Γ´ΚΠΣ.

Τα σωστά στοιχεία του δημοσιευμένου χρηματοδοτικού πίνακα ΚΠΣ 2000 – 2006 επιβεβαιώνουν το λάθος στον τίτλο των δημοσιευμάτων.

Σε ότι αφορά την συνολική εισροή πόρων προς τις περιφέρειες Μακεδονίας – Θράκης από όλες τις πηγές (ΠΕΠ- Ταμείο Συνοχής- Κοινοτική Πρωτοβουλία- Εθνικοί Πόροι) αυτή θα ξεπεράσει το 30% με δεδομένη την κυβερνητική δέσμευση ότι το 80% των πόρων θα κινηθεί προς την Ελληνική Περιφέρεια.

Αυτό άλλωστε προϋποθέτει και η επίτευξη του μετρήσιμου στόχου της εξίσωσης του κατά κεφαλήν εισοδήματος στις περιφέρεις Μακεδονίας – Θράκης με τα ανώτερα επίπεδα της χώρας”.

Προηγούμενο άρθροΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΚΤΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Επόμενο άρθροΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ – ΡΟΛΑΝΔΗ