Επικοινωνία

Στείλτε μας το μήνυμά σας

[contact-form]

Ηλεκτρονική Διεύθυνση για υποβολή αιτήσεων στις Υπηρεσίες του Υ.ΜΑ.Θ.

τηλ. 2313501156


Επικοινωνία με Υ.ΜΑ.Θ.

 


Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους εποπτευόμενους φορείς του Υ.ΜΑ.Θ.