Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΕΔΑΚ μέσω τηλεδιάσκεψης

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΕΔΑΚ μέσω τηλεδιάσκεψης