Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού και επικοινωνίας στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης)

Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού και επικοινωνίας στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης)

 

Στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τον περιορισμό της μετάδοσής του, σας γνωστοποιούμε ότι, από 18.3.2020 και μέχρι τις 10.4.2020 η συναλλαγή με το κοινό της Γραμματείας (υπηρεσίες πρωτοκόλλησης) του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) θα πραγματοποιείται από τις 11:00 έως 13:00, τηρουμένων αυστηρών μέτρων για τον μη συνωστισμό του κοινού στους υφιστάμενους χώρους υποδοχής.

Στις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου η συναλλαγή με το κοινό θα πραγματοποιείται κατά τις ίδιες ώρες (11.00-13.00), κατόπιν ραντεβού μόνο για επείγοντα θέματα και εφόσον απαιτείται φυσική παρουσία.

Εξυπακούεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού, όπου είναι εφικτό, μπορεί να διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

Τηλ. επικοινωνίας:

2310 379100 (Τηλ. Κέντρο)

2310 379156, 160, 165 (Γραμματεία)

 

Ε-mail: grammateia@mathra.gr