Επικοινωνία

Το πρόγραμμα ΠΑΡΑΓΩ διαχειρίζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού  του Υπουργείου.

Στόχος του προγράμματος ΠΑΡΑΓΩ είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε περιοχής και η σύνδεση των προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα των τοπικών κοινωνιών της Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της πιστοποίησης νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού  με το έργο ΠΑΡΑΓΩ εισηγείται την επιχορήγηση της διαδικασίας σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης  των τεχνικών φακέλων των ενδιαφερόμενων φορέων  για την επίτευξη της πιστοποίησης.

Για απορίες, διευκρινίσεις και προτάσεις αναφορικά με το έργο ΠΑΡΑΓΩ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Θεοδώρα Νοτίδου, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος,

στο τηλέφωνο  1  2313 501476  ή

με ηλεκτρονικό μήνυμα στο   2 th.notidou@mathra.gr