Επαναφορά κωδικού στις ομάδες συζητήσεων

[bbp-lost-pass]