Ο ρόλος του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης

ypouΔιαχρονικά το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Βόρεια Ελλάδα, με το ρόλο του να εντοπίζεται, μέχρι την ημέρα κατάργησής του τον Οκτώβριο του 2009, κυρίως στην αποστολή εθνικών μηνυμάτων προς όλες τις κατευθύνσεις.
Ωστόσο από την ημέρα της επανασύστασής του, στις 21 Ιουνίου 2012, καλείται να επιτελέσει και έναν άλλον στόχο, λειτουργώντας ως «εργαλείο» για την ανάπτυξη της ακριτικής Ελλάδας, δίνοντας στη Βόρεια Ελλάδα τη δυνατότητα να αποκτήσει φωνή και ρόλο στις πολιτικές και οικονομικές διεργασίες.
Έχοντας στην προμετωπίδα τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Βορειοελλαδιτών, το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί αποκεντρωτικά, αποτελώντας μια ισχυρή κρατική δομή, η οποία στοχεύει να καταστήσει τη Βόρεια Ελλάδα υπόδειγμα ανάπτυξης, μέσω της αύξησης απασχόλησης, της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της δημιουργίας πρωτογενών πλεονασμάτων και της τόνωσης της εξωστρέφειας.
Αναλογιζόμενο το βάρος του ειδικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει, το ΥΜΑΘ λειτουργεί αναπτυξιακά και επενδύοντας στη δράση στηρίζει το «ζωντανό» κομμάτι της επιχειρηματικότητας το οποίο, σε πείσμα των καιρών, εξακολουθεί να εργάζεται, να παράγει και να εξάγει.
Κατανοώντας το υπάρχον κοινωνικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και αναγνωρίζοντας την ανάγκη το σύνολο των φορέων του Δημοσίου να λειτουργήσει δημιουργικά, το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης πρωτοστατεί στη δημιουργία ενός σταθερού υπόβαθρου προσέλκυσης νέων επενδύσεων, μέσω των οποίων θα υπάρξει εισροή κεφαλαίων, θα ενισχυθεί η ρευστότητα και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Ήδη υποβλήθηκαν μια σειρά προτάσεων για τη διαμόρφωση αναπτυξιακής στρατηγικής στη νέα προγραμματική περίοδο του χρηματοδοτικού πακέτου 2014-2020, ενώ απώτερος σκοπός είναι:
-η ολοκληρωμένη προσέγγιση του ενιαίου αναπτυξιακού χώρου της Βόρειας Ελλάδας,
-η δημιουργία βιώσιμης, ανταγωνιστικής και περιφερειακής οικονομίας,
Καθώς και η επένδυση στην κοινωνία της γνώσης και της καινοτομίας.
Παράλληλα, μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών, όπου καταθέτονται συνεχώς επενδυτικές προτάσεις, το ΥΜΑΘ στοχεύει στην καθιέρωση της Μακεδονίας και της Θράκης ως πόλο έλξης επενδύσεων και κόμβο καινοτομίας.
Γιατί μόνο έτσι θα προωθηθεί η Βόρεια Ελλάδα των ευκαιριών, της προοπτικής και της ενδογενούς ανάπτυξης.
Μια Βόρεια Ελλάδα πρωταγωνίστρια, η οποία βγαίνει μπροστά, διαμορφώνοντας μια νέα Ελλάδα, απελευθερωμένη από τα δεσμά που την κρατούσαν καθηλωμένη στο χθες και η οποία θα πορεύεται στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Αυτός είναι σήμερα ο ρόλος του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
Για αυτό ιδρύθηκε, για αυτό επανασυστάθηκε, για αυτό υπάρχει, για αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει.