Θ. Καράογλου για το 2ο Balkan Forum: “Στα Βαλκάνια είμαστε γείτονες, γινόμαστε συνεργάτες!”

ypes press002
ypes press002

Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο BALKAN FORUM: “ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΙΤΟΝΕΣ, ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ!”

Τους βασικούς άξονες του 2ου Balkan Forum που διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2020 στο συνεδριακό κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” και τους στόχους που υπηρετεί ανέπτυξε ο κ. Θεόδωρος Καράογλου στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, παρουσία των συντονιστών των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) ανέδειξε τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης ως όχημα ανάπτυξης ισχυρών επενδυτικών δεσμών μεταξύ τους, την αξία της τήρησης των κανόνων καλής γειτονίας ως μέσο ειρηνικής και έντιμης συμπόρευσης των λαών και τη σπουδαιότητα της προώθησης της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Τα Βαλκάνια είναι σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών, ιδεών και μπορούν να γίνουν κέντρο οικονομικής άνθησης, υπηρετώντας το ρόλο που η ιστορία τους έταξε ως “γέφυρα” της Ανατολής με τη Δύση και της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο. Τα Βαλκάνια δεν είναι σύνορο… Είναι ο σύνδεσμος που ενώνει τις παγκόσμιες αγορές. Είναι επίκεντρο του εμπορίου, διότι λόγω γεωπολιτικής θέσης διασταυρώνονται τρεις ήπειροι: Ευρώπη, Ασία και Αφρική” τόνισε ο κ. Καράογλου, προσθέτοντας πως μέσα από την αξιοποίηση του επιχειρηματικού, τεχνολογικού και ανθρώπινου  αποθέματος των Βαλκανίων η ευρύτερη περιοχή διαθέτει τη δυναμική να μετεξελιχθεί σε ισχυρό πόλο δημιουργίας.

Όπως ανέφερε: “Στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) πιστεύουμε ότι το κοινό συμφέρον της Ν.Α. Ευρώπης επιτάσσει να δώσουμε βαρύτητα στις κοινές μας στοχεύσεις. Να παραμερίσουμε τις όποιες διαφορές οικοδομώντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σπάζοντας τα δεσμά της επιφυλακτικότητας, της μισαλλοδοξίας και της εσωστρέφειας. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα“.

Επίσης, έκανε ειδική αναφορά στα πολλαπλά οφέλη των εθνικών οικονομιών από το “ξεκλείδωμα” των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των Βαλκανίων, εστιάζοντας στην εξωστρέφεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές κάθε Κυβέρνησης.

Είμαστε γείτονες, γινόμαστε συνεργάτες! Πρέπει  να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να γίνουμε πιο εξωστρεφείς, επεκτείνοντας κάθε κράτος την οικονομική του ενδοχώρα. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά και μεθοδικά για τη δυναμική, διατηρήσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης μας. Με το 2ο Balkan Forum επανατοποθετούμε τα Βαλκάνια τη θέση που ιστορικά, γεωπολιτικά και οικονομικά αξίζει να βρίσκονται, στην “καρδιά” του ενδιαφέροντος μας. Η Βαλκανική χερσόνησος μπορεί και πρέπει να μετεξελιχθεί σε μετρήσιμη οικονομική δύναμη, ικανή να ανταγωνιστεί τις παγκόσμιες αγορές“.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι συντονιστές των πέντε θεματικών ενοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στο συνεδριακό κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2020.

Την πρώτη ημέρα του Forum, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθούν τρεις θεματικές ενότητες.

Η πρώτη θεματική ενότητα (25/9) έχει τίτλο: “Πολιτικές για την ανάπτυξη και στήριξη δομών/προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα Βαλκάνια”, με συντονίστρια την δημοσιογράφο Νικόλ Καζαντζίδου.

Η δεύτερη θεματική ενότητα (25/9) έχει τίτλο: “Επιχειρηματικές και τεχνολογικές δικτυώσεις και συνέργειες στα Βαλκάνια”. Συντονιστές θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΕ κ. Σπύρος Ιγνατιάδης, στην υποενότητα “Ο ρόλος της Ε.Ε. στην υποστήριξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας” και ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τμήμα Εξωστρέφειας και Δικτύωσης ΕΚΕΤΑ κ. Νίκος Κατσιαδάκης στην υποενότητα “Θεσμοί και υποδομές για Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα”.

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Σπύρος Ιγνατιάδης επισήμανε ότι στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών φορέων της Βαλκανικής και η προώθηση της καινοτομίας στις Μικρομεσαίας επιχειρήσεις. “Με την παρουσία των πολύ σημαντικών εκπροσώπων των φορέων της επιχειρηματικότητας θα θέλαμε να αναδειχθεί ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα Βαλκάνια καθώς επίσης και η υψηλή προστιθέμενη αξία που πρέπει να δώσουν για την οικονομική τους ανάπτυξη. Μέσω της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) η Ελλάδα καλείται  να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτήν αλλά και να προτείνει πολιτικές προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Κατσιαδάκης σημείωσε πως η συγκεκριμένη ενότητα θα περιγράψει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Βαλκανικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην άντληση χρηματοδότησης και πρακτικές τραπεζικών οργανισμών σε έργα υποδομών και καινοτομίας που αναδεικνύουν τοπικά οικοσυστήματα. Επίσης, θα αναδείξει τη σημασία της βιομηχανίας και της μεταποίησης και θα προτείνει ρόλους που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) και άλλα δίκτυα τοπικού χαρακτήρα, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στις περιφέρειες των Βαλκανίων.

Η τρίτη θεματική ενότητα (25/9) έχει τίτλο: “Διαμόρφωση Διακρατικών Προγραμμάτων (INTERREG) στα Βαλκάνια και Ν.Α. Ευρώπη στην Προγραμματική Περίοδο 2017-2027 και αξιοποίηση καλών πρακτικών”. Συντονίστρια θα είναι η επικεφαλής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG” κα. Ivana Lazic.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της κα. Αγγελική Μπουζιάνη, η 3η θεματική ενότητα του Balkan Forum σκοπεύει να αναδείξει τη συμβολή των προγραμμάτων INTERREG στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη Ν.Α. Ευρώπη και ειδικότερα στα Βαλκάνια, μέσα από την προβολή καλών πρακτικών, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 θα ακολουθήσουν άλλες δυο θεματικές ενότητες.

Η τέταρτη θεματική ενότητα (26/9) έχει τίτλο: “Ενσωμάτωση επιτυχημένων καινοτόμων πρακτικών και διεπιστημονικών συνεργασιών στην επιχειρησιακή κουλτούρα των Βαλκανίων εν όψει της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027”. Συντονιστές θα είναι ο Εμπορικός Υπεύθυνος Τεχνολογικού Πάρκου “Thess Intec” κ. Φωκίων Τζούρδας στην υποενότητα “Περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα έρευνας και καινοτομίας” και ο Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. κ. Κυριάκος Λουφάκης στην υποενότητα “Δίνοντας ώθηση στην καινοτόμο τεχνολογική υποδομή στην περιοχή των Βαλκανίων: Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές δυνατότητες”.

Στη σύντομή τοποθέτησή του ο κ. Φωκίων Τζούρδας ανέφερε ότι στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να επιταχύνει το βηματισμό που θα οδηγήσει στην ψηφιακή μεταμόρφωση των χωρών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενότητα 4.1 με θέμα “Περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα έρευνας και καινοτομίας”, θα επιχειρήσει να παρουσιάσει πως η επιτάχυνση αυτή θα αποτυπωθεί στις νέες πολιτικές και στα ενισχυμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα βοηθήσουν τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας στη δημιουργία υπεραξίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Από την πλευρά του ο κ. Κυριάκος Λουφάκης ανέδειξε το μηχανισμό του Τεχνολογικού Πάρκου ως τη βέλτιστη πρακτική για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση διεθνών συνεργασιών και ξένων επενδύσεων.

 

Η πέμπτη και τελευταία θεματική ενότητα (26/9) πριν το κλείσιμο των εργασιών και την εξαγωγή των συμπερασμάτων από τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρο Καράογλου, χωρίζεται επίσης σε δυο υποενότητες. Η μια έχει τίτλο: “Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Κυκλική Οικονομία και Κλιματική Αλλαγή μέσω καινοτόμων δράσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων στην προοπτική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2021-2027”, με συντονιστή τον Καθηγητή, Διευθυντή Ενεργειακού Τομέα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο. Η δεύτερη έχει τίτλο: “Υποστήριξη της αειφόρου πράσινης ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της κυκλικής οικονομίας μέσω συνεργασιών στα Βαλκάνια”, με συντονίστρια την Καθηγήτρια Ψηφιακού Μάρκετινγκ και e-Επιχειρείν του ΠΑΜΑΚ κα. Μάρω Βλαχοπούλου

Όπως είπε ο Πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Άγης Παπαδόπουλος, εκπροσωπώντας τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, για την αντιμετώπιση της επαπειλούμενης κλιματικής αλλαγής πρέπει τις επόμενες δεκαετίες να μειωθεί δραστικά η χρήση συμβατικών (ορυκτών) καυσίμων και αντ’ αυτών να αξιοποιηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, όπως ηλιακή και αιολική. Η Ελλάδα και οι όμορες χώρες έχουν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουν σε αυτό που ονομάζεται “ενεργειακή μετάβαση”.

Η κα. Μάρω Βλαχοπούλου ανέφερε ότι με τη συγκεκριμένη θεματική προσεγγίζονται καινοτόμες δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο τη μετάβαση και εδραίωση μιας πιο “πράσινης” οικονομίας, δεδομένου ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστική συνθήκη για βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, συνεργασιών και δικτύων στα Βαλκάνια κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

 

Προηγούμενο άρθρο19-09-2020 Συνέντευξη του κ. Θεόδωρου Καράογλου, στoν Real Fm 97,8, με τους δημοσιογράφους Γιώργο Παγάνη και Αναστασία Γιάμαλη
Επόμενο άρθρο22-09-2020 Συνέντευξη του κ. Θεόδωρου Καράογλου, στo Ράδιο Ενημέρωση 92,2 Fm της Κατερίνης και την εκπομπή “Κίτρινη Κάρτα”