Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πολυμηχανήματος, καμερών διαδικτύου, ακουστικών, προβολικού και πανιού προβολικού με τρίποδα.

ypes press002
ypes press002

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πολυμηχανήματος, καμερών
διαδικτύου, ακουστικών, προβολικού και πανιού προβολικού με τρίποδα.

 

Πρόσκληση