Επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρου Καράογλου, στο Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών στη Βεργίνα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου και Κορινού

ypes press002
ypes press002

Επίσκεψη του Υφυπουργού  Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρου Καράογλου, στο Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών στη Βεργίνα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου και Κορινού