Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) στη Ρούσα και στο Μεγάλο Δέρειο Έβρου

ypes press002
ypes press002

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης)  στη Ρούσα  και στο Μεγάλο Δέρειο Έβρου