Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

ypes press002
ypes press002

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

αρχείο σε μορφή (pdf)