Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για το έργο ¨ΠΑΡΑΓΩ”

ypes press002
ypes press002

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για το έργο ¨ΠΑΡΑΓΩ”

Σχετ. : Η με αρ. 2778/13.05.2019 σχετική πρόσκληση

 

αρχείο σε μορφή  ( pdf )