Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης – Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου ” Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια – Building ENergy EFficiency Improvemen T: Demonstration for public buildings ” και ακρωνύμιο BENEFIT στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – πΓΔΜ 2014 – 2020, INTERREG IPA CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014 – 2020

ypes press002
ypes press002
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης– Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου   “Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια –BuildingENergyEFficiencyImprovemenT:Demonstration for public buildings” και ακρωνύμιο BENEFIT στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα –
πΓΔΜ 2014 – 2020, INTERREG IPA CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – ΤHE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014 – 2020
Προηγούμενο άρθροΔΤ- Απάντηση της ΥΜΑΘ σε Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης
Επόμενο άρθροΣυνέντευξη της ΥΜΑΘ στο GR Times