ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ).

ypes press002
ypes press002

Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων, που αφορούν στη βαθμολόγηση των κριτηρίων των ομάδων α΄και β΄ (παρ.1 άρθρου 85 του ν.3528/2007, όπως ισχύει), για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.4739/10-10-2018 (6Π1Η465ΧΘ7-1ΡΧ) Προκήρυξη,  καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων, έχουν τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (2ος Όροφος, έξω από το γραφείο 214) και εστάλησαν ηλεκτρονικά στους υποψηφίους.

Προηγούμενο άρθροΕπίσκεψη της Κ. Νοτοπούλου στο Ειδικό Σχολείο Βαρήκοων και Κωφών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Επόμενο άρθροΟμιλία της Κ. Νοτοπούλου στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Ολομέλεια της Βουλής