Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αρ.2755/26.07.2017, ΑΔΑΜ 17PROC001755523 2017-07-26

ypes press002
ypes press002

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αρ.2755/26.07.2017, ΑΔΑΜ 17PROC001755523 2017-07-26

Στις προδιαγραφές  των φωτοτυπικών μηχανημάτων κατά την λειτουργία τους ως σαρωτές ζητούμε αυτά έχουν την δυνατότητα να παράγουν αρχεία με τους εξής τρόπους : Network TWAIN, Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan–to–SMB, και τα παραγόμενα αρχεία να είναι τύπου  τουλάχιστον JPEG, TIFF, PDF, XPS.

Διευκρινίζουμε ότι  οι παραπάνω τύποι αρχείων δεν είναι απαραίτητο να παράγονται με όλους τους τρόπους σάρωσης, αρκεί ένας. Οι περισσότεροι κατασκευαστές  παρέχουν συνοδευτικά  προγράμματα  (ή  οδηγούς ) που εγκαθίστανται σε Η/Υ και έχουν την δυνατότητα μετατροπής των αρχείων που παράγει  το φωτοτυπικό στους παραπάνω τύπους.

 

Συννημένο (pdf)