ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2009” ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΡΔΟΣ

ypes press002
ypes press002

Διανύουμε μία περίοδο κρίσιμη, κατά την οποία το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα δοκιμάζεται με πρωτοφανή σκληρότητα. Παραδοσιακοί κανόνες, πρακτικές και οικονομικά μοντέλα δοκιμάζονται , ενώ κάποια έχουν καταρρεύσει. Τίθενται σε αμφισβήτηση, η εμπιστοσύνη των πολιτών στις αγορές, στην επιχειρηματικότητα, στο ρυθμιστικό ρόλο του Κράτους.
Υπ` αυτές τις συνθήκες απαιτείται η συμμετοχή όλων, στον βαθμό εξουσίας, ευθύνης και παρεμβατικής δυνατότητας του καθενός εξ ημών, για τη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου αντιμετώπισης της εισαγόμενης  οικονομικής κρίσης- απειλής.
Η Βόρεια Ελλάδα, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, έχει ήδη αποκτήσει χαρακτηριστικά «προμαχώνα» στην προσπάθεια αυτή.
Το «προφίλ» αυτό συνθέτουν:
• Οι υποδομές που έχουν ξεκινήσει να κατασκευάζονται, ή των οποίων η ολοκλήρωση επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια, προς ενίσχυση κλάδων με ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως το εμπόριο και ο τουρισμός.
• Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τα αναπτυξιακά κίνητρα που έχουν διαμορφωθεί, με επιδοτήσεις της τάξεως του 60% αντί του 35% του παρελθόντος.
• Η επίτευξη συμφωνιών και η έναρξη υλοποίησης έργων που εξασφαλίζουν για την περιοχή μας έναν κομβικό ρόλο στο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον.
• Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, για την ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, ως κέντρου και κινητήριου μοχλού ανάπτυξης για το σύνολο της Ν.Α. Ευρώπης, της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Η Δυτική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, εκτός από το γεγονός ότι ως διοικητικές περιφέρειες, έχουν να παρουσιάσουν τα τελευταία χρόνια επιδόσεις που εγγυώνται την ανάλογη συνέχεια στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, διαθέτουν μια ακόμα σειρά στρατηγικών πλεονεκτημάτων:
o Αποτελούν ως ενιαίο γεωγραφικό σύνολο, έναν βασικό πυλώνα της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, σε επιχειρηματικό επίπεδο.
o Ενισχύονται από έναν Αναπτυξιακό Νόμο που καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό το επενδυτικό περιβάλλον.
o Με εργαλεία όπως η Εγνατία Οδός και οι ενεργειακοί αγωγοί που διέρχονται από τα εδάφη τους, αναδεικνύονται ως σημαντικοί κόμβοι για τον τουρισμό, το εμπόριο, την ενέργεια.
o Εξελίσσονται, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, σε πυρήνα της στρατηγικής αναπτυξιακής στροφής, πρός την αξιοποίηση της Έρευνας, της Γνώσης και της Καινοτομίας.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τη γεωστρατηγικής σημασίας θέση της Βόρειας Ελλάδας, την καθιστούν ως ενιαίο σύνολο, προνομιακό χώρο δράσης για τους οραματιστές εκείνους, που θα αδράξουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.
Ένα όχημα προόδου προς το μέλλον, αποτελεί το εγχείρημα για τη δημιουργίας  της Ζώνη Καινοτομίας , που αποτελεί ένα μεγάλο «στοίχημα».
Για την πλήρη ανάπτυξή της απαιτούνται περίπου 10-12 χρόνια. Στους 18-19 μήνες που λειτουργεί το διοικητικό συμβούλιο, έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες για να τεθούν οι βάσεις ταχύρυθμης υλοποίησης του έργου, είτε αυτές αφορούν τα κίνητρα εγκατάστασης, είτε τη χωροθέτηση, είτε τους πρώτους θύλακες.
Με δεδομένη τη βούληση της Κυβέρνησης να προχωρήσει το εγχείρημα με συγκεκριμένους ρυθμούς, θα είμαστε συνεπείς.
Παράλληλα οφείλουμε να ενημερώσουμε περισσότερο και καλύτερα το κοινό για τη Ζώνη Καινοτομίας.
Η νέα εποχή απαιτεί επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, στην ευρυζωνικότητα, τομείς στους οποίους η Ζώνη Καινοτομίας μπορεί να αποτελέσει έναν παράγοντα ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης για την ευρύτερη περιοχή.Σ` αυτό το στόχο είμαστε προσανατολισμένοι και προσηλωμένοι.
Το ΕΣΠΑ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη στην περιφέρεια. Η 4η Προγραμματική Περίοδος είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αφού όπως έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, το 80% των πόρων του Δ´ΚΠΣ διοχετεύεται στην ελληνική περιφέρεια. Σ` αυτό το πλαίσιο, αξιοποιούμε τον παρεμβατικό ρόλο του ΥΜΑΘ μέσω του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου των Περιφερειών, ακριβώς επειδή θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα πως δεν υπάρχει καιρός για εφησυχασμό. Πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση Υπουργείο, Περιφέρειες, Δήμοι, Νομαρχίες. Δεν έχουμε ούτε λεπτό για χάσιμο.
Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, υλοποιεί παράλληλα το δικό του σχέδιο δράσης.
Ιδιαίτερα στον τομέα της Ανάπτυξης, στοχεύουμε:
• Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής πολιτικής στις τρεις περιφέρειες.
• Στην αποφυγή σπατάλης δυνάμεων και διασποράς πόρων.
• Στην ανάπτυξη κοινών δράσεων συνεργειών και λειτουργικών δικτυώσεων με στόχο να πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη και να μειώσουμε τα κόστη.
• Στην προσαρμογή των δράσεών μας στη συγκεκριμένη συγκυρία, ώστε να λειτουργήσουμε ως ουσιαστικός βραχίονας της κυβερνητικής πολιτικής.

Ανακοινώσαμε πριν από λίγο διάστημα, τη συνεργασία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου, μια συνεργασία που περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό, αλλά και την ανάληψη κοινών δράσεων, στο πλαίσιο διασυνοριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Συστήσαμε επίσης το Άτυπο Συμβουλίου Περιφερειακής Τουριστικής Ανάπτυξης που θα ιεραρχήσει στόχους για την ενδυνάμωση του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα, πάντα σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο.
Εγκαινιάσαμε έναν διαρκή διάλογο με τα Επιμελητήρια της Βόρειας Ελλάδας, για τη συνδιαμόρφωση πρωτοβουλιών στήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, έναντι της οικονομικής κρίσης.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να διευρύνει τα όρια του εφικτού. Εξαντλεί κάθε περιθώριο ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας και των κοινωνικών ομάδων που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
Προσπαθεί ταυτόχρονα να εξισορροπήσει την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, με την ενίσχυση των παραγωγικών τομέων που θα αποδώσουν μακρόπνοο αναπτυξιακό αποτέλεσμα, το οποίο, διαχεόμενο κάθετα και οριζόντια στην ελληνική κοινωνία, θα συμβάλει στην μείωση του κινδύνου για όλους του παράγοντες της πραγματικής οικονομίας.

Προηγούμενο άρθροΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΥΜΑΘ
Επόμενο άρθροΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΛΑΦΑΤΗ