ΣΕ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ypes press002
ypes press002

 Εγκρίθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ/eegrants) και περνά σε φάση υλοποίησης το πρόγραμμα με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΖΠ) Θερμαϊκού Κόλπου – Πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη», προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.
 
 Το πρόγραμμα, με επικεφαλής εταίρο το Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης αναδεικνύει την παραγωγική συνεργασία φορέων που έχουν εμπλοκή στην παρακολούθηση και προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου. Συγκεκριμένα, στην υλοποίησή του συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, οι Δήμοι Εχεδώρου και Αξιού και ο Φορέας Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής.

 Το έργο, διάρκειας 25 μηνών έχει ως στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αειφορική χρήση του Θερμαϊκού ως θαλάσσιου πόρου, μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εξής αλληλοτροφοδοτούμενων δράσεων:
• Συντονισμό του έργου καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής του.
• Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος και κατασκευή Βάσης Δεδομένων, στην οποία θα καταχωρηθεί η πληροφορία και θα παραχθούν οι σχετικοί χάρτες.
• Επιχειρησιακό σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή Παρατηρητηρίου ΟΔΠΖ Θερμαϊκού κόλπου. Σχεδιασμό προγράμματος παρακολούθησης, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών για τα ύδατα και τους οικοτόπους, την αειφόρο ανάπτυξη, τη Σύμβαση Ραμσάρ, καθώς και  παρακολούθηση των μεταβατικών και παράκτιων υδάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και παράκτιου υδάτινου περιβάλλοντος, για την εφαρμογή της παρακολούθησης και του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης ρύπανσης.
• Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων και έγκαιρης προειδοποίησης ρύπανσης, Εκπόνηση του σχεδίου ΟΔΠΖ Θερμαϊκού κόλπου.
• Δημιουργία πρωτοκόλλου διαβούλευσης και  υλοποίηση δράσεων διαβούλευσης, δημοσιότητας και διάδοσης των αποτελεσμάτων.

 Ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Μαργαρίτης Τζίμας, με αφορμή την έγκριση του προγράμματος και την έναρξη της υλοποίησης, δήλωσε:

 «Έχω κατ` επανάληψη επισημάνει, ότι ο στόχος της βελτίωσης, ανάδειξης και ορθής αξιοποίησης του θαλασσίου και παράκτιου περιβάλλοντος στον Θερμαϊκό Κόλπο, αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων προτεραιοτήτων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης. Στην προσπάθεια αυτή, ζητήσαμε εξ` αρχής τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων. Είμαι βέβαιος ότι το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκινά για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, θα αναδείξει την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας και των πρωτοβουλιών του ΥΜΑΘ, ώστε εν συνεχεία, να επεκταθεί η εφαρμογή του σε όλη την παράκτια ζώνη. Μετά τη συνεργασία με το ΑΠΘ για την πρώτη εκτίμηση της κατάστασης στον Θερμαϊκό Κόλπο, τη μίσθωση του ειδικού σκάφους για την περισυλλογή των επιφανειακών ρύπων, τη συνεργασία με τη Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων για τον καθαρισμό του πυθμένα από ογκώδη απορρίμματα, η προσπάθειά μας για τον Θερμαϊκό εντείνεται και έπεται συνέχεια.»

 Ο Γ.Γ. του ΥΜΑΘ κ. Λουκάς Ανανίκας που κατ` εντολή του κ. Υπουργού θα έχει την άμεση εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος, τόνισε:

 «Η επιτυχία με την οποία υλοποιήσαμε προηγούμενες δράσεις, ακόμα και με διεθνείς συνεργασίες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εγγυάται την αποτελεσματικότητα και αυτής της προσπάθειας που ξεκινάμε για τον Θερμαϊκό Κόλπο.»

Προηγούμενο άρθροΑΡΘΡΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΖΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ‘ΧΩΡΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ’ ΤΗΣ 5ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ’
Επόμενο άρθροΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ