ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΥΜΑΘ

ypes press002
ypes press002
Την 27η Αυγούστου συμμετείχαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παναγιώτης Δρόσος, Ανάπτυξης-Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθ. κ. Φίλιππος Τσαλίδης, ο  Γενικός Γραμματέας Μακεδονίας-Θράκης καθ. κ. Λουκάς Ανανίκας, και ο  Ειδικός Γραμματέας ΕΥΔ ΕΠΑΕ κ. Λευτέρης Σταυρόπουλος. Η παρουσία των εκπροσώπων των Υπουργείων δηλώνει το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και το έργο που επιτελείται σε αυτήν. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ., που συντόνισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ καθ. κ. Ιακωβος Βασάλος και συμμετείχαν στελέχη των Υπουργείων,  παρουσιάστηκε μία σύντομη αποτίμηση του έργου της Ζώνης από την έναρξη της λειτουργίας της τον Ιούλιο του 2007 μέχρι σήμερα στους παρακάτω τομείς:

(α) Τον Στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος βασίζεται σε μελέτη που έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία συμβούλων. Ακολούθησε συζήτηση για την πορεία της μελέτης και επιβεβαιώθηκε η ανάγκη  περαιτέρω προσδιορισμού των τομέων εξειδίκευσης της Ζώνης που θα προταθούν με βάση αφενός  τη χαρτογράφηση των ερευνητικών φορέων της περιοχής και αφετέρου την αποτύπωση των επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων της περιοχής και της καινοτομικής δραστηριότητας αυτών. 
Tα συναρμόδια Υπουργεία και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί επισταμένα την εκπόνηση της μελέτης και να συνεργάζεται με τους μελετητές, ώστε  μέχρι τον Νοέμβριο του 2008 να υπάρξουν συγκεκριμένες  προτάσεις για την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ.

(β) Τον Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο οποίος θα υποδείξει  συγκεκριμένους θύλακες (έκταση γης από 100 έως 1000 στρέμματα) για την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των Υπουργείων συμφώνησαν με την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας να αναπτυχθεί η Ζ.ΚΑΙ.Θ. χωροταξικά ως το σύνολο της περιοχής πού θα προκύψει απο το άθροισμα μεμονωμένων θυλάκων. Συμφωνήθηκε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη θυλάκων  της Ζ.ΚΑΙ.Θ. σε δημόσια γη. Στη βάση αυτή, αναμένεται στο άμεσο διάστημα η οριστική απόφαση για την παραχώρηση στη Ζ.ΚΑΙ.Θ δημόσιας γης στην περιοχή του ΣΕΔΕΣ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

γ) Τη μελέτη κινήτρων. Συζητήθηκε η πρόταση της Α.Ζ.Κ.Α.Ε. και των συναρμοδίων Υπουργείων για τα κίνητρα προσέλκυσης επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών έντασης καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ.  και επιβεβαιώθηκε από τον παριστάμενο Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ότι θα υπάρξει σύντομα η τελική απόφαση του ΥΠΟΙΟ μετά τον υπολογισμό του κόστους που τα μελετώμενα κίνητρα θα επιφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό που θα συνταχθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

δ) Κριτήρια εγκατάστασης επιχειρήσεων στους Θ.Υ.Κ.Δ. Η εταιρία παρουσίασε ένα προκαταρκτικό σχέδιο για τα κριτήρια αποδοχής εταιριών στη Ζ,ΚΑΙ.Θ. Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και ο Διευθύνων Σύμβουλος ζήτησε απο τα μέλη του ΔΣ και τους παριστάμενους των συναρμοδίων Υπουργείων να συμβάλλουν με σχόλια, παρατηρήσεις επάνω στη προκαταρκτική αυτή μελέτη.

 

Προηγούμενο άρθροΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΖΙΜΑ ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Επόμενο άρθροΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΑΘ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ