ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1484398324
1484398324

            Ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Μαργαρίτης Τζίμας, υπέγραψε σήμερα στο ΥΜΑ-Θ παρουσία του Γ.Γ. του Υπουργείου καθηγητή κ. Λουκά Ανανίκα και του Προέδρου της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.» καθηγητή κ. Ιάκωβου Βασσάλου, την ανάθεση του έργου «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης», στην ανάδοχο κοινοπραξία «Ευρωσύμβουλοι – PlanetLogotech» που αναδείχθηκε μετά από σχετικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό. Τη σύμβαση από πλευράς κοινοπραξίας υπέγραψε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» κ. Πάρις Κοκορότσικος.

            Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός οκτώ μηνών, αλλά ο κ. Υπουργός ζήτησε να κατατεθεί εντός τεσσάρων μηνών ένα αξιοποιήσιμο κύριο τμήμα του σχεδίου, για να προγραμματιστούν και να πραγματοποιηθούν, επόμενα βήματα.

            «Μπορεί η Ζώνη Καινοτομίας του Βερολίνου να λειτούργησε μετά από 10-12 χρόνια προετοιμασίας, αλλά εμείς θέλουμε αποτελέσματα και λειτουργία της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης σε πέντε χρόνια από σήμερα», τόνισε σχετικά ο κ. Τζίμας, κατά την υπογραφή της σύμβασης, συμπληρώνοντας, ότι η ανέγερση του Διοικητηρίου της Ζώνης Καινοτομίας θα πρέπει να ξεκινήσει εντός του 2008.

            Αμέσως μετά τη σύντομη τελετή, ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Μαργαρίτης Τζίμας δήλωσε:

            «Σήμερα ξεκινάει ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη Ζώνη Καινοτομίας, για αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό εγχείρημα της Θεσσαλονίκης,, το μοναδικό του είδους του στις χώρες  της Ν.Α. Ευρώπης. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο στον οποίο  θα δούμε να γίνεται πράξη η Ζ.Κ. Θεσσαλονίκης.  Μια Ζώνη Καινοτομίας που θα σημάνει το αναπτυξιακό πέταγμα της ευρύτερης περιοχής της  Βορείου Ελλάδος με αξιοποίηση όλου του δυναμικού, με εγκατάσταση, Βιοτεχνιών, ειδικών κέντρων και επιστημονικών φορέων. Θεωρούμε ότι με τις καλύτερες προδιαγραφές συνεχίζεται αυτό το εγχείρημα, καθώς ήδη έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο των κινήτρων. Σήμερα ξεκινάμε την κατάρτιση του ιδιαιτέρου αναπτυξιακού σχεδιασμού και συγχρόνως έχουμε τη χωροθέτηση της Ζώνης  Καινοτομίας. Θα εγκατασταθούν στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια που θα ασχολούνται με την υλοποίηση ιδεών και πορισμάτων έρευνας που υπάρχουνε σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο Βερολίνο που λειτουργεί μια αντίστοιχη  Ζ.Κ. έχει περίπου 26.000 εργαζόμενους, 7 Πανεπιστήμια και 10.000 φοιτητές. Η αντίστοιχη Ζώνη της Θεσσαλονίκης, θα είναι χώρος καινοτόμος, δράσης δημιουργικής, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Η χωροθέτηση της Ζ.ΚΑΙ.Θ.. είναι στη φάση προκήρυξης και σύντομα θα τη δείτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης. Ήδη έχουμε καταρτίσει τα πρώτα κίνητρα τα οποία είναι δυναμικά, επιδέχονται δηλαδή και βελτιώσεις γι` αυτό είναι στη διάθεση των  Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό που σήμερα ξεκινάει ευελπιστούμε ότι μέσα στο 2008 να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία».

            Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.» κ. Ιάκωβος Βασσάλος, υπογράμμισε:

            «Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με φάσεις και  πρόκειται να δούμε μέχρι τον Ιούνιο  τα πρώτα ορατά αποτελέσματα. Ο σχεδιασμός είναι ουσιαστικά να βάλουμε στο τραπέζι τις μακρόχρονες δράσεις  της Ζώνης που είναι και το αντικείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού παράλληλα   με το χωροταξικό σχεδιασμό, που θα αναρτήσουμε πολύ σύντομα. Αυτά  μαζί με τα κίνητρα θα αποτελέσουν ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η Ζώνη. Με τον κ. Υπουργό έχουμε ήδη δρομολογήσει έργα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, τα οποία ακολουθούν τις διαδικασίες. Το Διοικητήριο της Ζώνης είναι έργο πρώτης προτεραιότητας και ελπίζουμε  πράγματι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να το προχωρήσουμε μέσα στο 2008. Όπως γνωρίζετε το ΕΣΠΑ δεν έχει ακόμη εξειδικεύσει δράσεις, παρακολουθούμε  από κοντά την εξέλιξη όλων αυτών των διαδικασιών και μόλις μας δοθεί η δυνατότητα είμαστε πανέτοιμοι να προτείνουμε έργα.»

            Από πλευράς αναδόχου κοινοπραξίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» κ. Πάρις Κοκορότσικος, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

            «Ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός της Ζώνης Καινοτομίας καλύπτει τόσο την περίοδο 2008 -2013 που συμπίπτει με την περίοδο του ΕΣΠΑ, όσο και μακροπρόθεσμα, την περίοδο 2014-2022, η οποία συνδέεται με τη βαθμιαία απεξάρτηση των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας από τις Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και την επακόλουθη διεύρυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής για την καινοτομία, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ζώνης, θα αποτυπωθούν και θα ιεραρχηθούν οι στόχοι ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση περιφερειακής πολιτικής για την καινοτομία και θα εξειδικευθούν οι τομείς έρευνας και τεχνολογίας στους οποίους θα στηριχθεί η λειτουργία της Ζώνης. Συγκεκριμένα θα σχεδιαστούν και θα δρομολογηθούν δράσεις για τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα μέσω της καινοτομίας, για την προσέλκυση επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capitals), για τη στήριξη της δικτύωσης και των συνεργασιών (clustering) μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη γενικών υποδομών και άλλα υποστηρικτικά μέτρα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.»

Αξίζει να προσθέσουμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα έργα της Ζώνης, όπως το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών και έργα υποδομής για την περιοχή ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Ζώνης Καινοτομίας, καθώς δημοπρατήθηκε και ήδη ανατέθηκε στον ανάδοχο, το αποχετευτικό έργο κατασκευής συλλεκτήρα ακαθάρτων υδάτων, που θα εξυπηρετεί το ΤΕΦΑΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και τον οικισμό Λήδα Μαρία, των Δήμων Πυλαίας και Θέρμης.-

Προηγούμενο άρθροΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επόμενο άρθροΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ